Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Observaţii asupra numelor (uni)relaţionale

Autor:
Publicația: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, I, Secțiunea Gramatică, p. 121
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Observations sur les noms (uni)relationnels] L’auteur décrit les traits des noms (uni)relationnels (noms qui désignent les relations de parenté, de voisinage ou des statuts sociaux ou profesionnels), traits qui résultent de la relation obligatoire que ceux-ci établissent avec un terme „corrélatif”. Les aspects analysés concernent la lexicalisation/non-lexicalisation du complément (c’est-à-dire le terme „corrélatif”), les contraintes d’articulation, les restrictions auxquelles les noms relationnels sont soumis dans les positions d’argument ou de prédicat. D’habitude, les noms relationnels reçoivent un complément: soit un génitif, un possessif ou, plus rarement, un datif adnominal – fratele lui Ion „le frère de Jean”, fratele său „son frère”, frate lui Ion „frère à Jean” –, soit un GPrép en cu, seulement si le nom relationnel est symétrique et il se trouve dans une position prédicative: el este frate cu Ion „il est frère avec Jean” vs *el este bunic cu Ion „il est grand-père avec Jean”. Parfois, les noms relationnels apparaissent dans des constructions possessives contenant un datif clitique (Ion îmi este văr „Jean est mon cousin”), un accusatif clitique ( doare capul „J’ai mal à la tête”) ou un nominatif exprimé par un nom (Jean a levé la main).
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

17Isabela NedelcuCategoria partitivului în limba românăEditura Universității din București2009
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: