Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Prolegomene la Punctuaţia limbii române

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al șaselea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 29-30 mai 2015, Secțiunea Morfologie și sintaxă, p. 647-655
Editori:Maria Stanciu Istrate, Daniela Răuțu
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Prolegomènes à un Traité de ponctuation de la langue roumaine]
L’auteur présente le futur Traité de ponctuation de la langue roumaine, en cours d’élaboration à l’Institut de linguistique de Bucarest: l’état actuel du problème; le public envisagé ; les sources documentaires ; le corpus utilisé ; le caractère de l’ouvrage ; l’inventaire des signes traités ; la méthode ; les concepts et la terminologie employés ; la structure de l’ouvrage ; le caractère des normes proposées.
Cuvinte-cheie:langage électronique, orthographe, norme, signes de ponctuation, usage
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

1Ioana Vintilă-RădulescuPunctuația în GBLR: virgula și semnele echivalenteNeamțu, 6182015pdf
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
99Ioana Vintilă-Rădulescu (coord.)DOOM2
Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române. Ediția a II-a revăzută și adăugită
Univers Enciclopedic2005
9Mirela-Ioana BorchinManual de ortografie și punctuațieExcelsior Art2005
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: