Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Ditransitive transfer constructions and their prepositional variants in German and Romanian: An empirical survey

Autor:
Publicația: Komplexe Argumentstrukturen. Kontrastive Untersuchungen zum Deutschen, Rumänischen und Englischen, p. 19-84
ISBN:978-3-11-034322-9
Editori:Ruxandra Cosma, Stefan Engelberg, Susan Schlotthauer, Speranța L. Stănescu, Gisela Zifonun
Editura:De Gruyter Mouton
Locul:Berlin
Anul:
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

0Alina-Mihaela TigăuThe Two-object Construction in Romanian and in GermanKompl. Arg., 85-1422014html

Referințe în această publicație: 1

396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: