Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The Two-object Construction in Romanian and in German

Autor:
Publicația: Komplexe Argumentstrukturen. Kontrastive Untersuchungen zum Deutschen, Rumänischen und Englischen, p. 85-142
ISBN:978-3-11-034322-9
Editori:Ruxandra Cosma, Stefan Engelberg, Susan Schlotthauer, Speranța L. Stănescu, Gisela Zifonun
Editura:De Gruyter Mouton
Locul:Berlin
Anul:
Linkuri:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

1Kristel ProostDitransitive transfer constructions and their prepositional variants in German and Romanian: An empirical surveyKompl. Arg., 19-842014html
395Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
26Alexandra CornilescuConcept of modern grammar
A generative grammar perspective
Editura Universității din București1995

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: