Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Discurs raportat în Cazanii

Autor:
Publicația: Limba română: diacronie și sincronie în studiul limbii române, I, p. 329
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:In this paper, we illustrate the reported speech with examples from three Romanian homiletic texts: Coresi – Carte cu învățătură, Varlaam – Carte românească de învățătură and Antim Ivireanul – Didahii. We analyse a fragment from Gospel of Luke – The Parable of the Publican and the Pharisee. At Coresi and Varlaam, we observe the quotation of each verse followed by exegesis. The reported speech forms in these two texts are: direct speech, indirect speech, narrative speech and direct related speech. At Antim Ivireanul, the reported speech is less used, but the quotation, truncated, represents the essence of the parable.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

3Adina Chirilă, George Bogdan ȚâraNotes on Quoting Technique in Gospels and Its Reflection in the Romanian Translations of the New TestamentTDR, IV, 39-532012pdf
html
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
11Constantin SălăvăstruTeoria şi practica argumentăriiEditura Polirom2003
36Gheorghe ChivuCivilizație și cultură
Considerații asupra limbajului bisericesc actual
Editura Academiei1997
54Nicolae CartojanIstoria literaturii române vechi
Vol. I-III.
Minerva; Editura Fundației Culturale Române1980; 1996
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: