Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Circumstanţiale contrase – circumstanţiale reduse

Autor:
Publicația: Limba română, LVIII (2), Secțiunea Gramatică, p. 221-229
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The present paper brings into discussion some of the ways of expressing the syntactic function of adverbial, from the perspective of contraction and ellipsis mechanisms. The underlying idea is that the adverbials expressing logical processes, as well as the situational adverbials (locative or temporal) are realized through “contracted” clauses (i.e. non-finite clauses) or small clauses.
Cuvinte-cheie:
  • elipsă, circumstanţială, circumstanţial, extensie/expansiune, proforme
  • ellipsis, adverbial clause, adjunct, extension, pro
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 8

19Mioara AvramStudii de sintaxă a limbii româneEditura Academiei2007
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
21Mihaela GheorghePropoziția relativăParalela 452004
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
63Ion CoteanuGramatica de bază a limbii româneAlbatros; Garamond1982; 1993, 1995
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
25Frieda EdelsteinSintaxa gerunziului românescEditura Academiei1972
84Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: