Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Interkulturelle Kommunikation und Übersetzung: Der Artikelgebrauch im deutsch-rumänischen Vergleich

Autor:
Publicația: Temeswarer Beiträge zur Germanistik, 7, p. 95
p-ISSN:1453-7621
Editura:Mirton Verlag
Locul:Temeswar
Anul:
Limba: germană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 3

5Karla LupșanArticolul în română și germană
Articolul hotărât
Editura Universității de Vest2007
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: