Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Politeness Strategies in Romanian. Linguistic and Pragmatic Aspects

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 14, p. 17-23
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:The present paper approaches the grammatical markers of politeness (the degrees of politeness with personal pronouns), which are very well represented in Romanian and the semantic markers (types of speaker’s communicative behavior involved by the politeness maxims). However, it proposes a configuration of the degrees of politeness which is different from that in the normative studies; it also replaces the concept of face, generalized in the pragmatics studies, with the entities by which it is particularized, with respect to the forms of subjectivity manifestations in language: image, status, reputation.
Cuvinte-cheie:marker, interpersonal, behaviour
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: