Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

On amount relative clauses in Romanian

Autor:
Publicația: Actele Conferinței Internaționale de Științe Umaniste și Sociale „Creativitate. Imaginar. Limbaj”, p. 77
ISBN:978-606-562-556-3
Editori:Sorina Sorescu, Alina Gioroceanu, Cătălin Ghiță
Editura:Aius PrintEd
Locul:Craiova
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

3Alexandru GrosuRomanian Unexpected RelativesRRL, LIV (1-2), 45-622009pdf
html
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
21Mihaela GheorghePropoziția relativăParalela 452004

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: