Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Stilul funcțional electronic

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XIV (2), p. 139-150
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[The electronic functional style]
The finality of our present article is to argue that from the diaphazical perspective in the contemporary Romanian language we could identify the existence of a new functional style, that is the electronic conversational style (shortly: the electronic style), detached from the publicistic style and including the computer-mediated communication and the other electronic means (GPS; telephony: SMS, MMS). After we subjected the electronic discourse to a conversational analysis, we formulated a series of specific characteristics referring to various levels of the language (phonetic, lexical, grammatical, stylistical) and to some sociopsychological implications. We mention here: the phonetic accidents, the (positive and negative) graphic alterations, the electronic abbreviations, the lack of punctuation, the preference for Anglicisms, the use of emoticons, the verbal apocope, the orality, the communicative (pragmatic) silences vs the non-communicative (accidental) silences.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 5

Referințe în această publicație: 4

396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
92Liliana Ionescu-RuxăndoiuConversaţia: structuri şi strategii
Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite
All1995; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: