Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Predicatul complex – dinspre inovaţie spre tradiţie

Autor:
Publicația: Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, p. 194
ISBN:978-973-109-519-6
Editori:Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu
Editura:Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:The starting point of the present paper is the definition of the complex predicate in the recent Romanian grammars - Gramatica limbii române (GALR) and Gramatica de bază a limbii române (GBLR) -. We aim to indicate that the option for modernity and innovation in the theory and the practice of grammar cannot do without the real assumption of the contributions of traditional grammar. Otherwise there is a real risk to consider proven morphosyntactic realities as innovations and/or not to avoid, in such an approach, already reported controversies and impasses.
Cuvinte-cheie:
  • inovație, tradiție, predicat complex, autonomie, subordonare
  • innovation, tradition, complex predicate, autonomy, subordination
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 8

41G. G. NeamțuStudii și articole gramaticaleNapoca Nova2014
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
46G. G. NeamțuPredicatul în limba română
O reconsiderare a predicatului nominal
Editura Științifică și Enciclopedică1986
4G. G. NeamțuÎn problema « predicatului nominal »LR, XXVIII (5), 4871979
7G. G. NeamțuTermeni regenți pentru determinanții (complementele) predicatului nominalCL, XVII (1), 511972
7G. G. NeamțuDespre auxiliare. Cu privire specială la „a fi”CL, XVI (2), 3551971

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: