Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Structuri afective organizate cu prepoziţia pentru în limba română

Autor:
Publicația: Variația lingvistică: probleme actuale. Actele celui de-al 14-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, 1, p. 123
Editori:Rodica Zafiu, Isabela Nedelcu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Affective structures built with the preposition pentru ‘for’ in Romanian]
In Romanian, the pattern X(EXP.) + AFFECT + for + Y(BF.) proves productive, varied and rather common. The affective feature of these constructions is given through psychological verbs, through adjectival participles formed from such verbs and through abstract nouns bearing the feature [+ Affect]. In such structures, the elements X(Experiencer) and Y(Beneficiary) have the feature [+ Animate]. By analysing affective constructions we concluded that, the most frequent are the patterns organised with a reflexive verb, with an ‘affect’ noun, with an adjective near a copula verb and those in the Dative. From a semantic perspective, the affective structures express emotions, experience, sympathy, compassion, empathy or disapproval.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

1Carolina PopușoiUn tipar afectiv marginalizatDindelegan, 3392017

Referințe în această publicație: 3

2Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeExprimarea „beneficiarului” în limba românăDindelegan2007
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
13Camelia StanCategoria cazuluiEditura Universităţii din Bucureşti2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: