Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Un tipar afectiv marginalizat

Autor:
Publicația: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 339
ISBN:978-606-16-0846-1
Editori:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:In Romanian, the affective pattern X(EXP.) + AFFECT + pentru „for‟ + Y(THEME) is less common, because the position of Y is usually saved for the Beneficiary, that is an animated noun. Corpus analysis shows however that the structure with Theme non-animated Y deserves its place among affective patterns. Thus, it is manifested in various constructions, most common of which organized around a reflexive verb, an „affect‟ noun, an adjective or participial adjective near a copula and a noun in the dative case.The affective value of these constructions is rendered by means of psychological verbs, participial adjectives of these verbs and [+Affect] abstract nouns.
Cuvinte-cheie:affective structures, Affect, Experiencer, Theme, prepositional object
Limba: română

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: