Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

„Conjuncţia compusă” ca (...) să

Autor:
Publicația: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, I, p. 219
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:In the present paper, we argue against the compound character of the subordinating element ca (...) să. After bringing both synchronic and diachronic evidence that cannot be assigned conjunctional status, but rather can be viewed as an affix, belonging to the verbal complex together with other affixes (negation, certain adverbs and clitics), we conclude that in Romanian there is only a simple conjunction ca followed immediately or at a distance by a subjunctive, confirming thus linguistic ideas dating back to as early as Cipariu (1855). The optional or ungrammatical character of ca when immediately followed by subjunctive ( + verb) can be traced back to a commonly used structure in Latin and early Romance, namely conjunctionless subjunctive after certain types of verbs.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 7

33Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela NedelcuMorfosintaxa limbii române
Sinteze teoretice și exerciții
Editura Universității din București2010
2Virginia Hill, Olga Mišeska-TomićA typology of subjunctive complements in Balkan languagesBWPL, XI (1)2009pdf
html
10Camelia StanNotă gramaticală : „conjuncţia” ca (...) săSCL, LVIII (2), 451-4582007html
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
11Ana-Maria BarbuComplexul verbalSCL, L (1), 391999
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
40Valeria Guțu RomaloMorfologie structurală a limbii române
(Substantiv, adjectiv, verb)
Editura Academiei1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: