Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Preliminarii teoretice la analiza gramaticală în proiectul SIASTRO: nivelul sintagmatic

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XIII (2), p. 117-126
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:This study is to be correlated with the ones (also presented in this volume) of my colleagues Emma Tămâianu-Morita and Dina Vîlcu. It outlines three important ways in which the SIASTRO project could be developed on the basis of the grammar proposed by D. D. Draşoveanu. The first dimension regards the practical advantages brought by this system of analysis. The second one is theoretical, presenting the definition of a single (and fully unitary) grammatical level of language - the syntagmic level. Finally, a meta-theoretical problem is discussed: the compatibility between the above-mentioned grammar and Integral Linguistics.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 6

2Dina VîlcuConceptul de relație în opera gramaticală a lui D.D. BrașoveanuDR, s.n., XIII (2), 127-1352008pdf
html
3Emma Tămâianu-MoritaTipologia sintagmelor în modelul D.D. Brașoveanu. Posibile aplicații în proiectul SIASTRODR, s.n., XIII (2), 137-1502008pdf
html
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
128Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
5D. D. DrașoveanuCategoriile gramaticale de relație și de opoziție ale limbii româneCL, XX (1), 671975

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: