Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Conceptul de relație în opera gramaticală a lui D.D. Brașoveanu

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XIII (2), p. 127-135
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:This study is focused on the concept of relation elaborated by professor D. D. Draşoveanu as a central, essential concept, the core of his grammar system. The general considerations treating the theoretical premises and the central terms of Draşoveanu’s grammar are followed by the presentation of the concept of relation, with its specific connotations as part of this grammar system. The last part of the study shows the differences between the coordonating and the subordonating relations, an aspect which is extremely relevant for the project this study is part of (SIASTRO).
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 5

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: