Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Modele formale de reprezentare a informațiilor lexicale și terminologice în Proiectul SIASTRO

Autori:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XIII (2), p. 151-169
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:This paper outlines the research carried out within the SIASTRO project on the formal models for a uniform representation of lexical and terminological information. In this framework, we describe the structure of the lexicon that will be used in the phrase analysis of texts written in Romanian.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 2

3Emma Tămâianu-MoritaTipologia sintagmelor în modelul D.D. Brașoveanu. Posibile aplicații în proiectul SIASTRODR, s.n., XIII (2), 137-1502008pdf
html
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: