“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Limba română. I. Privire generală

Author:
Publisher:Fundația pentru Literatură și Artă
Place:Bucureşti
Year:

Citations to this publication: 206

0Adrian Chircu
  • Din istoricul pronumelui nehotărît altcineva. Contribuții gramaticale
  • On the history of the indefinite pronoun altcineva ‘someone else’. Grammatical observations
Diacronia, 7, A1022018pdf.ro
pdf.en
0Gabriela Violeta AdamAuxiliare relaționale: adverbele calitative CA, DE, DREPTDR, s.n., XXIII (1), 72018pdf
0Ioana-Steliana TătulescuThe abuse of neologisms in the current Romanian languageJRLS, 14, 594-6022018pdf
0Anabella-Gloria Niculescu-Gorpin, Monica VasileanuVariaţii regionale în percepţia şi procesarea anglicismelor lexicale „de lux”. Studiu de cazFD, XXXVI, 1062017pdf
html
0Crina TaloșThe condition of Romanian underlayer words in Dicționarul explicativ al limbii româneLDMD, 5, 470-4792017pdf
html
0Daniela RăuțuProbleme privind expresia (îi) curge (nasul), în plan dialectal (pe baza ALRR. Sinteză I)FD, XXXVI, 1162017pdf
html
0Marius-Radu ClimLes dictionnaires multilingues: de la tradition lexicographique à l’ère digitalePhil. Jass., XIII (2), 232017pdf
0Rodica ZafiuDin terminologia împrumutului lexical: „vorbe radicale”Chivu, 570-5832017
0Rudolf WindischAlexandru Philippide, Originea romînilor, I/II, Iaşi, 1923-1927 – ein Monument der rumänischen SprachgeschichtsschreibungBeck-Busse, 1152017pdf
0Sorin GuiaPreocupări dialectologice româneşti. Schiţă diacronicăChivu, 297-3102017
0Dumitru IrimiaStudii de limba română și lingvistică generalăEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2017
0Cosmina CosmaSemantic power: nun-naș-nănaș and its correspondent on dialects from South I]talyCCI, 4, 203-2102016pdf
html
0Dana-Luminița TeleoacăContinuité vs. discontinuité formelle et sémantico-stylistique dans la Romania : à propos de quelques termes religieux hérités du latin (I)Phil. Jass., XII (1), 1172016pdf
0Dana-Luminița TeleoacăTermes religieux hérités du latin avec une aire de diffusion restreinte dans le contexte romanCILPR2013/2, 205-2152016pdf
html
0Daniela Maria CiocîrlanAspecte privind semnificaţia denominativă a geomorfonimelor formate din entopicul „deal”, în comuna Cornu Luncii, judeţul SuceavaAUS, 26 (1), 375-3802016pdf
html
0Daniela Maria Ciocîrlan AntonNames of localities in the Mălini district, Moldavia regionGIDNI, 3, 289-3072016pdf
html
0Daniela Maria Ciocîrlan AntonAspects regarding the denominative significance of geomorfonims formed by the entopic “glade”, in the old Mălini districtGIDNI, 3, 1139-11462016pdf
html
1Enikő PálTraces of the Hungarian Source Text in the Catechism of Fogarasi István. Loan Translations and Hungarian Morphosyntactic PatternsRRL, LXI (1)2016pdf
0Enikő Pál, Alexandru Gafton
  • Considerații asupra teoriei bazei de articulație (I)
  • Considerations on the theory of the basis of articulation (I)
Diacronia, 4, A502016pdf.ro
pdf.en
0Gheorghe PopaVariaţia lingvală: unele aspecte teoreticeAUS, 26 (1), 49-562016pdf
html
0Nicolae SaramanduTeritoriul şi perioada de formare a limbii române. Originea dialectelor româneştiFD, XXXV, 52016pdf
0Adina Chirilă (ed.)Carte sau lumină. Snagov, 1699Eurostampa2016
0Cristian UngureanuElemente de discurs religios în traducerile românești ale Paradisului dantescEditura Sapientia2016
52Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
0Adrian ChircuUn crâmpei latinesc în structura unui verb din graiul oltenesc (a borborî). Sugestii etimologice şi lexico-semanticeCSP, II, 126-1322015pdf
2Andra VasilescuThe Romanian Reflexive sine “self”: Grammar and BeyondDVR, 277-3052015
0Bogdan HarhătăInformaţie enciclopedică în dicţionarele româneşti moderneCSP, II, 197-2052015pdf
0Cipriana-Elena Macaveiu-PeicaConvenţional/ neconvenţional în cadrul câtorva particularităţi etimologice, semiotice, semantice și morfosintactice ale numelor de persoane în limba românăICONN 3, 2882015pdf
0Cipriana-Elena PeicaLimba română, limbă romanică în viziunea lui Sextil PuşcariuCSP, II, 385-3912015pdf
0Cătălina VătășescuObservaţii asupra contribuţiei lui Sextil Puşcariu la compararea românei cu albanezaCSP, I, 1752015pdf
1Daiana CuibusArticolul – de la morfem la determinantCSP, II, 141-1492015pdf
0Dana CovaciŞcoala clujeană de gramatică la ora actualăNeamțu, 184-1932015pdf
0Dana-Luminița TeleoacăO posibilă abordare a fondului lexical neologic în textul bisericesc modernLR, LXIV (1), 672015pdf
0Daniela-Maria CiocîrlanAtestarea și semnificația denominativă a toponimelor din comuna Rădășeni, județul SuceavaAUI, LXI, 612015pdf
2Elena FaurSextil Puşcariu despre metafora lingvistic-conceptuală a limbii româneCSP, II, 150-1572015pdf
0Enikő PálSextil Puşcariu în şi despre diacronieCSP, II, 314-3262015pdf
0Enikő Pál
  • Semnificația ca reflex al contactelor lingvistice
  • The signified as a reflex of language contacts
Diacronia, 1, A82015pdf.ro
pdf.en
0Gabriel VasiliuCatedra de limba română de la Universitatea din Cluj şi Sextil PuşcariuNeamțu, 613-6172015pdf
1Ioan MilicăRecursul la metaforă în opera ştiinţifică a lui Sextil PușcariuCSP, I, 1092015pdf
1Ioan MilicăConcepţia stilistică a lui Sextil PuşcariuCSP, II, 253-2612015pdf
0Ioan MilicăRecursul la argou în presa românească (1860-1945)AUI, LXI, 1812015pdf
0Iulia MărgăritCuvinte cu sensuri pierdute (II): coajă „pellis”CSP, I, 992015pdf
0Iulia MărgăritO problemă a limbii române de dincolo de Prut: „necesarul lexical”CSP, II, 229-2422015pdf
0Iustina BurciThe internationalisation of language in trade. Names of firmsGIDNI, 2, 459-4672015pdf
html
0Maria MarinOmniprezenţa lui Sextil Puşcariu în dialectologia românească. Trăsături dialectale comune graiurilor munteneşti şi celor crişeneCSP, I, 872015pdf
0Maria MarinReflexe ale evoluţiei velarelor [c], [g] urmate de [ă], [î] la palatale în graiurile dacoromâne sudiceFD, XXXIV, 482015pdf
0Marius SalaCe am învăţat de la Sextil PuşcariuCSP, I, 132015pdf
0Mihaela MureșanRomgleza – o temă controversatăNeamțu, 4582015pdf
2Mircea BorcilăCu privire la concepţia fondatoare a lui Sextil PuşcariuCSP, I, 292015pdf
0Mircea BorcilăSextil Puşcariu şi creativitatea lingvistică în semantica istorică a limbii româneCSP, II, 87-1162015pdf
0Nicolae Felecan, Lazăr AvramTermeni din domeniul petrolului și reflexele lor în onomasticăICONN 3, 6722015pdf
7Rodica ZafiuPresentative Markers in Old Romanian: Divergent Changes in the Syntactic and Pragmatic Uses of adică and iatăDVR, 419-4472015
6Cristian MoroianuEtimologie și lexicologie românească
Convergențe sincronice și diacronice
Editura Universității din București2015
2Dorel FînaruLingvistica limbilor lumiiInstitutul European2015
15Ion Toma101 nume de locuriHumanitas2015
12Rodica Nagy (coord.)Dicționar de analiză a discursuluiInstitutul European2015
0Adela NovacSubiectul, un tip special de complement, din perspectiva sintaxei moderneDiacronie–sincronie, I, 1492014pdf
0Camelia ChirilăThe Impact of English Borrowings on the Romanian Economic LanguageELI, 15, 442014pdf
0Carolina PopușoiExpresii româneşti construite cu elemente legate de valorile creştine şi noncreştineDiacronie–sincronie, II, 3832014pdf
0Cristina Radu-GoleaOnimisations in the lexico-semantic field of colour namesCCI, 3, 145-1512014pdf
html
0Cristina-Eva Sauciuc HolcaThe role of neologisms in the development of the Romanian literary languageCCI, 3, 894-9002014pdf
html
1Dana-Luminița TeleoacăTermes religieux hérités du latin à diffusion restreinte dans la RomaniaRRL, LIX (2), 189-2022014pdf
html
0Daniela GîfuCreating of parallel lexicons for Romanian and MoldovanCCI, 3, 624-6332014pdf
html
1Eugenia MincuLimbajul medical românesc – aspecte de neologizareDiacronie–sincronie, II, 3552014pdf
0Iulia MărgăritLa sugestia lui Sextil Puşcariu. Pe urmele unui semantism pierdut: coajă „pellis”LR, LXIII (3), 3122014pdf
html
0Iulia MărgăritUnitatea limbii române (noi argumente)SID15, 2352014pdf
1Margareta Manu MagdaIndices of linguistic presentation in Romanian texts of the sixteenth centuryLA, 33 (2), 123-1432014pdf
html
2Maria MarinTrăsături dialectale comune graiurilor munteneşti şi celor crişeneFD, XXXIII, 872014pdf
1Maria MarinImportanţa lexicului dialectal pentru Dicţionarul-tezaur al limbii româneLR, LXIII (1), 492014pdf
html
0Marius-Radu ClimLe néologisme comme phénomène linguistique: vecteur épistémique et d’adaptation culturellePhil. Jass., X (2), 117-1262014pdf
html
0Nicolae FelecanIon Coteanu şi graiul maramureşeanCoteanu, 137-1432014pdf
0Petre Gheorghe Bârlea, Ana Maria PanțuThe etymologic structure of Romanian mythonyms (II)DICE, XI (2), 512014pdf
html
0Petronela SavinIuliu Zanne restitutus. Critical edition project of Romanian Proverbs (vol. I-X). Theory, method and textual applicationsGIDNI, 1, 882-8882014pdf
html
0Roberto MerloUn problema trascurato di fonetica storica romena: la “palatalizzazione delle velari” tra eredita latina e interferenze slaveDR, s.n., XIX (2), 165-1972014pdf
html
1Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
0Dumitru IrimiaStudii eminescieneEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
11Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
5Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
7Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
0Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
4Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
0Raluca Arianna VîlceanuScurtă privire asupra infinitivului în limba română actualăAUT, LI-LII, 192013-2014pdf
html
0Adriana IonescuBedeutungswandel im Rumänischen: Freund oder Feind der rumänischen Deutschlernenden?TBG, 10, 2612013pdf
html
0August KovačekDenumirea vlah în unele limbi slave meridionaleFD, XXXII, 772013pdf
0Cristinel MunteanuDespre motivarea contextuală a frazeologismelorLRM, XXIII (1-4), 1162013pdf
2Grigore BrâncușAromâna – dialect arhaicFD, XXXII, 52013pdf
0Ioana Moldovanu-CenușăInfluenţa franceză în cadrul arhitecturii limbii române. Teoria „relatinizării” sau a „reromanizării”Phil. Jass., IX (1), 183-1942013pdf
html
0Ion GiurgeaL’origine des clitiques roumains de 3e personne pluriel datif et de 1ere personne pluriel datif-accusatifRRL, LVIII (2), 125-1362013pdf
html
0Ion-Horia Bîrleanu, Ioana RostoșContribuţia lui Alexandru Philippide la studierea repartiţiei dialectale a dacoromâneiAUI, LIX, 43-632013pdf
0Petronela SavinTradiţie şi inovaţie în terminologia alimentară românească. Clasa preparatelor din cerealeTradiție/inovație2013pdf
html
0Vasile FrățilăNote etimologice și lexicale istroromâneFD, XXXII, 1852013pdf
3Ioan MilicăLumi discursive
Studii de lingvistică aplicată
Editura Junimea2013html
0Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
47Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
1Adina Chirilă, Vasile D. ȚâraBibliografia lucrărilor profesorului G. Ivănescu, editate în perioada 1934-2012AUT, L, 23-472012pdf
html
1Adrian ChircuL’adverbe roumain dans la perspective romaneRRL, LVII (1), 83-922012pdf
html
2Adrian ChircuDespre fel „în multe chipuri”. Observaţii asupra lexicalizării şi gramaticalizării adverbiale a unui substantiv, românescul fel LR, LXI (1), 542012pdf
html
0Adrian PoruciucOld Germanisms in the Balkans and in Other Parts of EuropePhil. Jass., VIII (1), 181-1942012pdf
html
0Dorina Chiș-ToiaAspecte ale stilului juridico-administrativ în Banat (1886-1918)Phil. Ban., VI (1), 50-632012pdf
html
0Ion MăriiDe la latinescul aula la bănăţeanul avlie. Notiţă lexicologicăLR, LXI (3), 3542012pdf
html
0Iulia MărgăritÎmprumuturi turceşti opace în vocabularul dacoromânei sudiceLR, LXI (3), 3452012pdf
html
0Klaus SteinkeDie Stellung des Rumänischen und der Rumänen zum BalkansprachbundPhil. Jass., VIII (1), 213-2212012pdf
html
0Mircea FarcașInterferenţe lexicale în MaramureşSID14, 1322012pdf
0Nicolae FelecanAspecte ale graiului din localitatea Caila, jud. Bistriţa-NăsăudSID14, 1582012pdf
0Nicolae SaramanduÎn legătură cu teritoriul de formare a limbii române (perspectivă istorică)SID14, 3552012pdf
0Rozalia ColciarGraiul din Feleacu (jud. Cluj)SID14, 722012pdf
0Svetlana Stanțieru, Zinaida TărâțăUnele aprecieri asupra terminologiei didactice actualeBLM, 13, 1082012pdf
html
1Vasile FrățilăElementul slav vechi din lexicul dialectului istroromânAUI, LVIII, 87-1142012pdf
0Vasile FrățilăNote lexicale şi etimologiceLR, LXI (3), 3212012pdf
html
1Vasile FrățilăTerminologia corpului omenesc în dialectul meglenoromân. CapulSID14, 1802012pdf
0Verginica Barbu MititeluSemantica afixelor şi a derivatelorDirecții, II, 172012pdf
0Andreea SăndoiAnglicisms in Fashion TerminologySCOL, IV (1-2), 3372011pdf
html
1Dana-Luminița TeleoacăUn tipar sintagmatic (greco-) latin productiv în limbile romanice actuale (I) (Clasificare şi distribuţie în context romanic. Aspecte grafice şi ortografice)LR, LX (2), 1772011pdf
html
0Dorina Chiș-ToiaRegionalisme în publicaţia ,,Foaia diecesană” (1886-1918) IPhil. Ban., V (1), 53-592011pdf
html
0Dorina Chiș-Toia, Alina-Dana VișanTermeni matematici folosiți in Banat (1886-1918)AUG/XXIV, IV (1), 872011pdf
0Iulia MărgăritO familie de cuvinte întregită: coajă, cojí, cojan?LR, LX (2), 2172011pdf
html
0Livia DuracConţinuturi, semnificaţii ale comunicării în presa scrisă post-decembristăMass-media..., 171-1812011pdf
0Maria RafailăPagini de corespondență: Sever Pop către Dumitru Cristian AmzărDR, s.n., XVI (1), 922011pdf
html
0Marius AlexianuSarea: reflexe onomastice în limba românăICONN 1, 5792011pdf
html
1Pârvu BoerescuDificultăţi ale etimologiei limbii române: aburLR, LX (2), 1932011pdf
html
0Svetlana Stanțieru, Aurelia CodreanuStatutul xenismelor în limba română actualăBLM, 12, 812011pdf
html
1Vasile FrățilăCâmpul semantic al lui gură în dialectul meglenoromânLR, LX (1), 59-682011pdf
html
6Dumitru IrimiaCurs de lingvistică generală
Ediția a III-a
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
0Ana-Maria TrantescuProbleme terminologice în definirea unităţilor frazeologice în română şi engleză. O perspectivă contrastivăAUG/XXIV, III (1), 1032010pdf
7Camelia StanOn the Grammaticality Status of Numerals in RomanianRRL, LV (3), 237-2462010pdf
html
0Cristian MihailCuvinte de mediu militar (daco-)roman în românăDR, s.n., XV (2), 1192010pdf
html
1Cristinel MunteanuReflecții privind „funcția criptică” a limbajului medicalLRM, XX (1-2), 1202010pdf
0Dorina Chiș-ToiaDerivarea cu prefixe în presa bănăţeană (1886-1918)Phil. Ban., IV (2), 56-662010pdf
html
0Gabriel BărdășanNote lexicale şi etimologice: ir. čep, gúşę, gut, méturę, sapúnAUT, XLVIII, 592010pdf
html
1Gabriela StoicaLexicul socio-afectiv în româna veche. Studiu de caz − ruşineControverse, I, 3552010pdf
0Gheorghe BănicăLes accidents phonétiques et leur rôle dans la langue. L’assimilation et la dissimilationELI, 6, 342010pdf
html
0Helga Bogdan-OpreaFrazeologia şi importanţa ei pentru etimologia lexicală (cu specială referire la împrumuturile şi calcurile frazeologice româneşti de origine franceză)Controverse, I, 1972010pdf
0Ionel ApostolatuConsideraţii privind hipercorectitudinea lexicalăAUG/XXIV, III (1), 1212010pdf
0Lizuca Mihuț, Bianca MiuțaPropoziţia – o unitate de bază a sintaxei – între cele două ediţii ale Gramaticii limbii românePhil. Ban., IV (2), 26-382010pdf
html
0Mirela Zamilia DanciuElementul latin în graiurile unor localităţi aflate la sud-vest de Timişoara (Ghilad, Banloc, Denta şi Toager)Phil. Ban., IV (1), 111-1312010pdf
html
1Nicolae Felecan, Daiana FelecanCu privire la unele complemente (necircumstanțiale)DR, s.n., XV (1), 352010pdf
html
0Simion DănilăExistă afereză în toponimele româneşti?Phil. Ban., IV (1), 133-1442010pdf
html
16Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
18Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
0Bianca DabuAnglicisme recente în terminologia economică actualăAUG/XXIV, II, 3372009pdf
3Cristinel MunteanuExpresii idiomatice româneşti referitoare la regnul animal. Precizări etimologiceAUG/XXIV, II, 2802009pdf
0Ioana Cristina PîrvuAspecte ale derivării jurnalisticeDistorsionări, 283-2962009pdf
html
0Ionel ApostolatuAspecte ale contaminaţiei lexicale în limba românăAUG/XXIV, II, 2102009pdf
2Laurențiu NistorescuCriterii extrafilologice în analiza etimologicăPhil. Ban., III (2), 5-122009pdf
html
2Liana PopPragmatique Culturelle: sur quelques façons de parler spécifiques des RoumainsStudia UBB, LIV (4), 652009pdf
html
0Mirela Zamilia DanciuDiftongii din graiurile româneşti de la sud-vest de TimişoaraPhil. Ban., III (2), 22-282009pdf
html
0Nicolae FelecanRelația vocativ / nominativ la numele de persoanăLRM, XIX (5-6), 1952009pdf
0Nicolae FelecanLes prénoms et leurs formes flexionnelles dans le dialecte de MaramuresProc. 23. ICOS2009pdf
html
0Sanda MisirianţuTopica în limbile rusă şi românăRSL, XLV, 1312009pdf
8Éva Buchi, Wolfgang Schweickard (ed.)DÉRom
Dictionnaire Étymologique Roman
ATILF2008-html
1Dorin UrițescuVariantele dialectale ale limbii române în perioada 1780–1880. Fonetica (note de lectură)DR, s.n., XIII (1), 33-562008pdf
html
0Florina-Maria BăcilăOmonimia şi etimologia popularăAUT, XLVI, 44-582008pdf
html
0Iulia MărgăritUn sufix controversat în graiurile românești din Serbia: -ameFD, XXVII, 192008pdf
0Mariya TsipleFonetica graiului din Slatina (Ucraina)AUT, XLVI, 2202008pdf
html
0Nicolae SaramanduOriginea românei şi a dialectelor sale (observaţii critice pe marginea unor lucrări recente)Phil. Jass., IV (2), 159-1642008pdf
html
1Vasile UrsanDespre configuraţia dialectală a dacoromânei actualeTransilvania, XXXVII (1), 77-852008pdf
0Vladimir ZagaevschiSextil Pușcariu, profesor ilustru și lingvist român de vocație europeanăLRM, XVIII (3-4), 1532008pdf
4Cristian MoroianuDicționar etimologic de antonime neologiceEditura Universității din București2008
4Alexandru GaftonRelaţia dintre elementul maghiar şi cel slav în limba românăRom. major.2007pdf
html
0Cornelia StancuObservation sur la dérivation déverbale en roumain contemporain (concernant particulièrement la contribution du suffixe -eala)ELI, 3 (1), 2112007pdf
html
1Cristina CălărașuNote pe margine dinamicii „auxiliarelor” în limba românăDindelegan2007pdf
1Mihaela BuzatuTeoria contactelor dintre limbi; cu privire specială asupra contactelor între română şi englezăPhil. Jass., III (2), 155-1892007pdf
html
0Nicolae Felecan, Ramona BăbașNoțiunea „drum” în limba română (II)LRM, XVII (10-12), 1512007pdf
0Oana Magdalena CenacPrezenţe ale elementului slav în limba românăRom. major.2007pdf
html
0Simion DănilăO tendință fonetică în graiurile din vestul RomânieiDR, s.n., XI-XII, 101-1062006-2007pdf
html
0Doina ButiurcăProcesul integrării europene: aspecte ale dimensiunii lingvistice româneştiIdent. cult.2006pdf
html
0Elena PetreaJunimişti neologizanţi: Constantin NegruzziIdent. cult.2006pdf
html
0Nicolae SaramanduLimba română în context european (pe baza Atlasului limbilor Europei)Comun. intercult.2006pdf
html
9Laura ManeaDosoftei, Viața și petreacerea svinților
Studiu lingvistic, partea I
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2006html
31Maria Stanciu IstrateCalcul lingvistic în limba română
(Cu specială referire la scrieri beletristice din secolul al XIX-lea)
Editura Academiei2006
6Alexandru Niculescu„Romania hungarica” - contacte lingvistice şi culturale româno-maghiareStudia UPM, 4, 18-342005pdf
html
0Goran FilipiCarlo Tagliavini e l’istrorumenoPhil. Jass., I (1-2), 53-562005pdf
html
1Luminița BotoșineanuGrade de „arhaicitate” în lexicul graiului de pe valea superioară a Someşului MareAUI, LI, 29-462005pdf
0Maria Laura RusUn fapt lingvistic de actualitate: influența engleză asupra limbii româneEITM, 1, 266-2722005pdf
html
0Maria Purdela Sitaru, Livia VasiluțăLexic de origine germană în subdialectul bănăţean. Relaţii interdialectaleFrățilă, 457-4682005pdf
0Nadia ObroceaNeologisme latino-romanice în Biblia de la BlajFrățilă, 425-4362005pdf
0Nicolae FelecanTermenii corpului uman în perspectivă romanicăFrățilă, 231-2442005pdf
0Vasile FrățilăBIIA (toponim şi antroponim)AUI, LI, 161-1642005pdf
0Vasile UrsanTratamentul consoanelor labiale în graiul din Mărginimea SibiuluiFrățilă, 529-5432005pdf
0Ana-Maria PopAspecte etnolingvistice în studiile lui Theodor CapidanAUT, XLII-XLIII, 2872004-2005pdf
html
2Daniele PantaleoniParticularități fonetice şi ortografice într-un vechi manuscris din BanatAUT, XLII-XLIII, 2492004-2005pdf
html
0Diana MaciuFixarea unei unități frazelogice în stilul juridic al românei literare: putere executivăAUT, XLII-XLIII, 209-2242004-2005pdf
html
0Elena BurdușaRom. pământ – o perspectivă onomasiologică (I)AUT, XLII-XLIII, 832004-2005pdf
html
0Cristina Croitoru DafinoiuDin nou despre cuvintele vechi greceşti pătrunse în mod indirect în limbile balcaniceAOU, XV, 73-862004pdf
html
0Ana-Maria PopTheodor Capidan (1879-1953)AUT, XLI, 2212003pdf
html
0Elena BurdușaEtimologia lui călătorAUT, XLI, 292003pdf
html
2Gabriel BărdășanExprimarea rudeniei convenționale în lexicul dialectului istroromânAUT, XLI, 192003pdf
html
2Manuela NevaciAnglicisme în publicații adresate tinerilorAspecte, II2003pdf
html
0Viorel VăsieșiuObservații asupra terminologiei păstorești din ținutul NăsăuduluiStudia UPM, 2, 462003pdf
html
1Bogdan HarhătăDespre o teorie a diatezei în limba românăDR, s.n., VII-VIII, 2552002-2003pdf
html
3Marin PetrișorOriginea dialectelor româneşti în concepţia lingviştilor româniAOU, XIII, 207-2162002pdf
html
9Ana-Maria MinuțMorfosintaxa verbului în limba română vecheEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
1Ileana IrimescuInfluența limbii germane asupra limbii române. Corecturi şi completăriTBG, 3, 4012001pdf
html
0Georgeta CornițăFonetica integratăUmbria2001html
175Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
24Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
2Georgiana Lungu-BadeaNecesitatea unei critici a traduceriiAUT, XXXVI-XXXVII, 199-2221998-1999pdf
2Mioara AvramO lexicografă de neuitat: Lia Pușcariu Manoilescu (1907–1965)DR, s.n., III-IV, 1891998-1999pdf
html
0Sabina TeiușDA și DLR – permanențe și mutații în lexicografia româneascăDR, s.n., III-IV, 1751998-1999pdf
html
1Silviu BerejanGraiul din Republica Moldova și limba literară comunăDR, s.n., III-IV, 1011998-1999pdf
html
0Simion DănilăNumele de botez în relația structuri sociale – antroponimie într-un sat bănățean (Belinț – jud. Timiș)DR, s.n., III-IV, 1171998-1999pdf
html
0Vladimir ZagaevschiUn sincretism arhaic dialectal la verbele de conjugarea IDR, s.n., III-IV, 811998-1999pdf
html
4Helmuth FrischRelațiile dintre lingvistica română și cea europeană
O istorie a lingvisticii românești din secolul al XIX-lea
Editura Saeculum I.O.1995
26Francisc KirályContacte lingvistice
Adaptarea fonetică a împrumuturilor româneşti de origine maghiară
Editura Facla1990
0Vasile FrățilăStructura dialectală a dacoromânei în concepţia lui Sextil PuşcariuALIL, XXX, 3471985pdf
html
0Dimitrie MacreaFrecvența fonemelor în limba românăDR, X (1), 391938-1941pdf

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].