Cuvinte-cheie

26 Texte în „Diacronia” conținînd traducere

ArticolDiacronia 15, 26 septembrie, 2022, A205
Icbal Anefi, Particularități fonetice și lexico-morfologice ale poemelor homerice în versiuni turcești

ArticolDiacronia 15, 26 septembrie, 2022, A208
Dinu Moscal 1, Ana-Maria Gînsac 2, Traducerea și adaptarea definițiilor lexicografice în Lexiconul slavo-român din ms. rom. 3473

ArticolDiacronia 15, 9 octombrie, 2022, A212
Victor Celac, Cîteva observații pe marginea unui text din secolul al XVIII-lea și a unei ediții fragmentare moderne – Pildele filosofești (1713)

StudiuDiacronia 14, 12 decembrie, 2021, A201
Liliana Soare, Primul text de matematică tipărit în Moldova. Elementi aritmetice arătate firești (Iași, 1795)

ArticolDiacronia 13, 18 august, 2021, A182
Iulia Elena Zup, Traducerea infidelă și scopurile traductive: Descoperirea Americii de Joachim Heinrich Campe, în versiune românească

ArticolDiacronia 12, 27 decembrie, 2020, A171
Ana-Maria Gînsac, Mădălina Ungureanu, Influența limbilor de cultură asupra adaptării numelor străine în limba română în perioada premodernă

ArticolDiacronia 11, 10 iunie, 2020, A159
Adina Chirilă, Filipeni, 3, 8 în limba română: un caz de primat al normei

ArticolDiacronia 10, 7 noiembrie, 2019, A145
Ana-Maria Gînsac, Mădălina Ungureanu, Numele proprii în notele marginale dintr-o traducere românească a Vechiului Testament din secolul al XVII-lea (ms. 4389 B.A.R.)

ArticolDiacronia 10, 7 noiembrie, 2019, A146
Carmen-Ecaterina Ciobâcă, Lucian Blaga – traductologul

ArticolDiacronia 9, 7 mai, 2019, A137
Iulia Elena Zup, Traducerile în română ale legislației austriece pentru provincia Bucovina (1775–1918)

ArticolDiacronia 8, 7 octombrie, 2018, A116
Dinu Moscal, Despre traducerea propriu-zisă a toponimelor în traduceri românești de la începutul secolului al XIX-lea

ArticolDiacronia 7, 27 aprilie, 2018, A103
Ana-Maria Gînsac, Mădălina Ungureanu, Adaptarea formală a toponimelor în traduceri românești cu original german din perioada 1780–1830

ArticolDiacronia 7, 27 aprilie, 2018, A105
Adina Chirilă, „Au greșit” în Iv, 4, 11; de ce nu și în Pv, 30, 30? Implicit, despre limite filologice și acceptarea lor

ArticolDiacronia 5, 23 martie, 2017, A66
Ana-Maria Minuț, Elemente de morfologie istorică românească, pe baza primei traduceri în limba română a Septuagintei (ms. 45, BAR Cluj)

ArticolDiacronia 5, 13 ianuarie, 2017, A68
Cristian Ungureanu, Note despre numele proprii în traducerile românești din secolul al XVIII-lea ale Vieții lui Petru (de Antonio Catiforo)

ArticolDiacronia 5, 23 martie, 2017, A69
Magda Jeanrenaud, Cum se traduce ‘rușinea’. Abordare traductologică (I)

ArticolDiacronia 4, 1 august, 2016, A52
Cecilia-Iuliana Vârlan, Dificultăți de traducere în limba română a Aforismelor lui Arthur Schopenhauer. O analiză contrastiv-diacronică (II)

ArticolDiacronia 3, 12 februarie, 2016, A34
Petre Gheorghe Bârlea, Poemele homerice în veșminte românești. O analiză diacronică (II)

ArticolDiacronia 3, 12 februarie, 2016, A35
Cecilia-Iuliana Vârlan, Dificultăți de traducere în limba română a Aforismelor lui Arthur Schopenhauer. O analiză contrastiv-diacronică (I)

ArticolDiacronia 3, 12 februarie, 2016, A40
Ana-Maria Gînsac, Despre adaptarea grafică a numelor proprii din prima traducere a Septuagintei în limba română (Ms. 45)

ArticolDiacronia 3, 12 februarie, 2016, A41
Adina Chirilă, Poate fi corectată atestarea lui copt, –ă (1887, DLR), pe baza CL 1699?

ArticolDiacronia 2, 17 iulie, 2015, A18
Petre Gheorghe Bârlea, Poemele homerice în veșminte românești. O analiză diacronică (I)

ArticolDiacronia 2, 17 iulie, 2015, A19
Cristian Ungureanu, Conceptul ‘Treime’ din Paradisul lui Dante reflectat în traducerile românești

ArticolDiacronia 2, 17 iulie, 2015, A22
Enikő Pál, Inserturile și omisiunile în Catehismul calvinesc din 1648

ArticolDiacronia 2, 17 iulie, 2015, A23
Mădălina Ungureanu, Despre notele marginale din prima versiune românească integrală a Septuagintei (Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române)

ArticolDiacronia 2, 17 iulie, 2015, A24
Maria Lupu, O imagine a cărții în Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi din Țara Moldovei, I–IV, un corpus editat de I. Caproșu și E. Chiaburu

Alte publicații conținînd traducere

Baza de date „Diacronia” (BDD)

Toate cuvintele-cheie

(in)traductibilitate 1812 abatere abstract acceptabilitatea tranzitivului adaptare formală adaptarea fonetică și morfologică a împrumuturilor adjectiv adjectiv indefinit adjectiv relațional adolescență adversativ afluent aleator Alsacia Amfilohie Hotiniul analfabetism funcțional analitic analiză comparată analiză de text analiză stilistică antropologie lingvistică antroponime arta cuvîntului asimilare auxiliar Basarabia bază de articulație bază psihologică bibliotecă biblistică bilingvism biserică Bucovina Carpați cartografiere chirilica românească ciberspațiu cîmp lexical cîmp simbolic cîmp toponimic clasificarea insultelor clișeu lingvistic cliticizare co-evoluție coerență complement comparativ complex componente IMRaD comportament biosocial comunicare transculturală comunități românofone conduită verbală conector conector concesiv conector disjunctiv construcție cu complement intern construcții pseudo-scindate construcții relative construcții scindate contact lingvistic contact româno-slav corpusuri paralele Covid-19 Crasna critica și evaluarea traducerilor cuantificator cuantificatori cultivarea limbii cultură Dante darwinism definiții lexicografice denotația subiectului denumiri populare de plante deplasare roll-up derivare derivare semantică desemnare desinența –le determinism diacronie dialect literar dicționar diferențiere diferențiere dialectală diferențiere hidronimică diminutiv dinamică sintactică discurs discurs literar discurs media discurs translingvistic disfemism dislocarea formelor verbale dispreț documente medievale documente premoderne documente vechi echivalări lexico-semantice editarea textelor elocuție enunț epistemic probabil eRomLex erou etimologie etimologie populară etnolingvistică evoluția formelor evoluția limbilor evoluția uzului evoluție evoluție în limbă evoluție semantică evoluționism expansiune diacronică extensie toponimică extinderea structurii sintactice fenomenologie fenotip figură paternă filologie filosofie fluență fonomorfologie formă forma în –rai formarea limbilor forme verbale culte funcționalism genotip germanizare globalizare glose gradație grai moldovenesc gramatică gramatică diacronică gramatică istorică gramaticalizare grup de vîrstă harta lui Fichtel (1780) hermeneutică identitate ideologie Imperiul Habsburgic împrumut împrumut lexical împrumuturi din slavonă infinitiv cu flexiune influența italiană infodemie informalitate însemnări de pe manuscrise insultă integrarea împrumuturilor intensificator intenționalitate interferență interferență lingvistică interjecție învățămînt teologic învățarea unei limbi străine inversiunea auxiliarelor ipotetic ipoteza sistemului oglindă istoria limbii istoria scrisului epistolar istorie istorie națională izotopie izvoare saline lamarckism lat. ipse lexematică lexic neologic lexicalizare lexicoane slavo-române lexicografie lexicografie digitală lexicografie istorică lexicografie veche lexicologie lexicologie istorică libertate universitară libertatea traducătorului limbă limbă aglutinantă limbă centrală limba engleză contemporană limbă flexionară limbă literară limbă periferică limba română limbă română literară limba română ne-maternă limba turcă limbaj limbaj vag lingvistică lingvistică cognitivă lingvistica corpusului lingvistică diacronică lingvistica textului literatură religioasă literatură veche loc/non-loc localizare locuțiune verbală maghiară marcarea cu p(r)e marginalia masiv matematică mentalitate metaforă Mihai Eminescu mijloace interne modele culturale modernizare modernizarea limbii literare Moldova morfologie derivațională morfologie flexionară morfologie istorică ms. rom. 3473 B.A.R. multiculturalism naturalizare și înstrăinăre nearticulat (nedeterminat) neodarwinism neologism neologizare neurolingvistică neuroni oglindă noematologie nomenclatură nomenclatură binomială non-specific normă literară nume proprii nume propriu obiect direct offensiphobia omogen onomastică operator de grad opoziție oralitate organism originea limbajului ortografie oximoron pacea de la București pandemie Paradisul paradox paratext particulă focală particularități fono-morfologice perfect compus perioadă Philippide plural lexical pluralizare plurimodal poemele homerice poetică polarizare polemică științifică postcolonialism practica traducerii pragmatică pragmatică literară pragmatizare predică prefix procesul de scriere produsul scrierii profilul bi(multilingv) programa școlară pronume indefinit pronume nehotărîte psihanaliză psihocritică psiholingvistică publicitatea în turism pulsiune de moarte realitate recunoașterea textului din manuscrise referință reformare regramatizare religie rețete culinare retorică retorică creștină rezumate ale articolelor din reviste academice rit română română modernă română veche sate schimbare de stare schimbare diacronică schimbare lingvistică scriere scriere jurnalistică scriere laică scripturalitate scrisoare secolul al XIX-lea secolul al XVII-lea semantică semantică istorică semantica ‘rușinii’ semasiologie semnificație sens Septuaginta sincronie sinonime sintagmă sintaxă sintetic sinteză skopos slava veche slavona românească societate sociolingvistică sociologie spațiu spațiul românesc specific știință științe umaniste științe umaniste digitale științele naturii stilistică stilul epistolar românesc structuralism structuri lexico-semantice structuri prospective perifrastice studiu empiric sufixul –ale sufixul –ele sum sunt superlativul invers supin taxonomie botanică teleologie teoria literaturii teoria relevanței teoria skoposului teorie text biblic text rotacizant text specializat tîrguri topică toponim toponimie traducător invizibil traducere traducerea conceptelor traductologie transfer lingvistic transfrastic Transilvania Transkribus Treime umanitate valență valență sintactică variantă literară variație vechea română literară verb verb auxiliar verb predicativ verbe de schimbare de stare cu cauză internă viitor sintetic violență vocabularium voce duală zăcăminte de sare