Cuvinte-cheie

Texte în „Diacronia” conținînd diacronie

ArticolDiacronia 13, 18 august, 2021, A180
Cristina Bezea, Alexandru Philippide – Sextil Pușcariu: polemică

ArticolDiacronia 12, 27 decembrie, 2020, A170
Imola-Ágnes Farkas, Diacronia construcției cu complement intern în română și maghiară

ArticolDiacronia 11, 10 iunie, 2020, A157
Dinu Moscal, Variabilitatea opozițiilor sinonimice chior–orb, vechi–bătrîn, copac–pom, mal–țărm și tratamentul lor lexicografic

ArticolDiacronia 9, 7 mai, 2019, A134
Valentin Dragoș Biro, Dinamica în limbă

ArticolDiacronia 9, 7 mai, 2019, A135
Dinu Moscal, Observații asupra conținutului lexical la începuturile semanticii structurale

ArticolDiacronia 8, 7 octombrie, 2018, A121
Daniela Butnaru, O analiză diacronică a cîmpului hidronimului Crasna

ArticolDiacronia 7, 27 aprilie, 2018, A98
George Bogdan Țâra, O perspectivă asupra lexicului comun latinei clasice și latinei vulgare

ArticolDiacronia 7, 27 aprilie, 2018, A101
Ana-Maria Minuț, Ion Lihaciu, Amprenta modelelor străine în secțiunea de morfologie a gramaticii lui Ioan Piuariu-Molnar (Deutsch-Walachische Sprachlehre, Viena, 1788)

ArticolDiacronia 6, 30 septembrie, 2017, A88
Rodica Zafiu, Auxiliarul condiționalului românesc: argumente semantice și funcționale în reconstituirea unui proces de gramaticalizare controversat

ArticolDiacronia 5, 23 martie, 2017, A66
Ana-Maria Minuț, Elemente de morfologie istorică românească, pe baza primei traduceri în limba română a Septuagintei (ms. 45, BAR Cluj)

ArticolDiacronia 5, 23 martie, 2017, A67
Marinușa Constantin, Verbe derivate cu în–1 (îm–1). Abordări logico-semantice în texte vechi românești

ArticolDiacronia 5, 23 martie, 2017, A73
Răzvan Săftoiu, Categoria etnică din perspectivă lingvistică

ArticolDiacronia 4, 1 august, 2016, A52
Cecilia-Iuliana Vârlan, Dificultăți de traducere în limba română a Aforismelor lui Arthur Schopenhauer. O analiză contrastiv-diacronică (II)

ArticolDiacronia 4, 1 august, 2016, A56
Dinu Moscal, Toponimul Dorna. Probleme de etimologie și de interferență lingvistică

ArticolDiacronia 3, 12 februarie, 2016, A34
Petre Gheorghe Bârlea, Poemele homerice în veșminte românești. O analiză diacronică (II)

ArticolDiacronia 3, 12 februarie, 2016, A35
Cecilia-Iuliana Vârlan, Dificultăți de traducere în limba română a Aforismelor lui Arthur Schopenhauer. O analiză contrastiv-diacronică (I)

ArticolDiacronia 2, 17 iulie, 2015, A18
Petre Gheorghe Bârlea, Poemele homerice în veșminte românești. O analiză diacronică (I)

ArticolDiacronia 2, 17 iulie, 2015, A22
Enikő Pál, Inserturile și omisiunile în Catehismul calvinesc din 1648

ArticolDiacronia 2, 17 iulie, 2015, A25
Simona-Andreea Șova, Spiritul critic la Alexandru I. Philippide: Un specialist român la Lipsca

ArticolDiacronia 2, 17 iulie, 2015, A26
Dinu Moscal, Variația diacronică și cîmpul lexical. Implicaţii teoretice și practice

EditorialDiacronia 1, 13 ianuarie, 2015, A1
Francisc Gafton, Esențialitatea diacroniei

ArticolDiacronia 1, 13 ianuarie, 2015, A2
Adina Chirilă, Note despre redarea unui pasaj evanghelic controversat în limba română (Mt, 19, 24)

Alte publicații conținînd diacronie

Baza de date „Diacronia” (BDD)

Toate cuvintele-cheie

(in)traductibilitate 1812 abstract acceptabilitatea tranzitivului adaptare formală adaptarea fonetică și morfologică a împrumuturilor adjectiv adjectiv indefinit adjectiv relațional adolescență adversativ afluent aleator Alsacia analitic analiză comparată analiză de text analiză stilistică antropologie lingvistică antroponime arta cuvîntului asimilare auxiliar Basarabia bază de articulație bază psihologică bibliotecă biblistică bilingvism biserică Bucovina Carpați cartografiere ciberspațiu cîmp lexical cîmp simbolic cîmp toponimic clasificarea insultelor clișeu lingvistic cliticizare co-evoluție coerență complement comparativ complex componente IMRaD comunicare transculturală comunități românofone conduită verbală conector conector concesiv conector disjunctiv construcție cu complement intern construcții pseudo-scindate construcții relative construcții scindate contact lingvistic contact româno-slav corpusuri paralele Covid-19 Crasna critica și evaluarea traducerilor cuantificator cuantificatori cultură Dante darwinism denotația subiectului denumiri populare de plante deplasare roll-up derivare derivare semantică desemnare desinența –le determinism diacronie dialect literar diferențiere diferențiere dialectală diferențiere hidronimică diminutiv dinamică sintactică discurs discurs literar discurs media discurs translingvistic disfemism dislocarea formelor verbale dispreț documente medievale documente premoderne documente vechi echivalări lexico-semantice editarea textelor elocuție enunț epistemic probabil erou etimologie etimologie populară etnolingvistică evoluția formelor evoluția limbilor evoluția uzului evoluție evoluție în limbă evoluție semantică evoluționism expansiune diacronică extensie toponimică extinderea structurii sintactice fenomenologie fenotip figură paternă filologie filosofie fonomorfologie formă forma în –rai formarea limbilor forme verbale culte funcționalism genotip germanizare globalizare glose gradație grai moldovenesc gramatică diacronică gramatică istorică gramaticalizare grup de vîrstă harta lui Fichtel (1780) hermeneutică identitate ideologie Imperiul Habsburgic împrumut împrumut lexical infinitiv cu flexiune infodemie informalitate însemnări de pe manuscrise insultă integrarea împrumuturilor intensificator intenționalitate interferență interferență lingvistică interjecție învățămînt teologic învățarea unei limbi străine inversiunea auxiliarelor ipotetic ipoteza sistemului oglindă istoria limbii istoria scrisului epistolar istorie izotopie izvoare saline lamarckism lat. ipse lexematică lexic neologic lexicalizare lexicografie lexicologie lexicologie istorică libertate universitară libertatea traducătorului limbă limbă centrală limba engleză contemporană limbă literară limbă periferică limba română limbă română literară limba română ne-maternă limba turcă limbaj limbaj vag lingvistică lingvistică cognitivă lingvistica corpusului lingvistică diacronică lingvistica textului literatură veche loc/non-loc localizare locuțiune verbală maghiară marcarea cu p(r)e marginalia masiv mentalitate metaforă Mihai Eminescu mijloace interne modele culturale modernizare modernizarea limbii literare Moldova morfologie derivațională morfologie flexionară morfologie istorică multiculturalism nearticulat (nedeterminat) neodarwinism neologism neologizare neurolingvistică neuroni oglindă noematologie nomenclatură nomenclatură binomială non-specific normă literară nume proprii nume propriu obiect direct offensiphobia omogen onomastică operator de grad opoziție oralitate organism ortografie oximoron pacea de la București pandemie Paradisul paradox paratext particulă focală perfect compus perioadă Philippide plural lexical pluralizare poetică polarizare polemică științifică postcolonialism practica traducerii pragmatică pragmatică literară pragmatizare predică prefix profilul bi(multilingv) pronume indefinit pronume nehotărîte psihanaliză psihocritică psiholingvistică publicitatea în turism pulsiune de moarte realitate referință reformare regramatizare religie rețete culinare retorică retorică creștină rezumate ale articolelor din reviste academice rit română română modernă română veche sate schimbare de stare schimbare diacronică schimbare lingvistică scriere jurnalistică scriere laică scripturalitate scrisoare secolul al XIX-lea semantică semantică istorică semantica ‘rușinii’ semasiologie semnificație sens Septuaginta sincronie sinonime sintagmă sintaxă sintetic sinteză skopos societate sociolingvistică sociologie spațiu spațiul românesc specific știință științe umaniste științele naturii stilistică stilul epistolar românesc structuralism structuri prospective perifrastice studiu empiric sufixul –ale sufixul –ele sum sunt superlativul invers supin taxonomie botanică teleologie teoria literaturii teoria relevanței teoria skoposului teorie text biblic text rotacizant text specializat tîrguri topică toponim toponimie traducere traducerea conceptelor traductologie transfer lingvistic transfrastic Transilvania Treime umanitate valență valență sintactică variantă literară variație vechea română literară verb verb auxiliar verb predicativ verbe de schimbare de stare cu cauză internă viitor sintetic violență voce duală zăcăminte de sare