Partea a II-a a acestui articol:
https://doi.org/10.17684/i4A52ro
Articol
Diacronia 3, 12 februarie, 2016, art. A35 (p. 1–17)https://doi.org/10.17684/i3A35ro

Dificultăți de traducere în limba română a Aforismelor lui Arthur Schopenhauer. O analiză contrastiv-diacronică (I)

Cecilia-Iuliana Vârlan

Afiliații

Facultatea de Litere, Universitatea „Ovidius”, Aleea Universității 1, 900472 Constanța, România

Istoric

Primit: 9 noiembrie 2015
Acceptat: 19 noiembrie 2015
Publicat: 12 februarie 2016

Cuvinte-cheie

traducere
diacronie
analiză comparată

Rezumat

Lucrarea de față se concentrează asupra unei opere de maturitate a filozofului german Arthur Schopenhauer, Aforisme asupra înțelepciunii în viață, și asupra singurei versiuni românești a acesteia, realizate de Titu Maiorescu la sfîrșitul secolului al XIX-lea. Existența a cinci variante ale versiunii românești, publicate de traducătorul însuși de-a lungul a patru decenii, reprezintă o dovadă clară a faptului că transpunerea în românește a acestui text de filozofie practică a incumbat o serie întreagă de dificultăți de traducere. Urmărind modul în care Titu Maiorescu a încercat să rezolve aceste dificultăți, prin adoptarea anumitor soluții traductologice, am realizat o analiză a acestora, din perspectivă lingvistică, cercetarea urmînd concomitent două direcții: contrastivă (rezultată din supra- punerea textului-sursă și a textului-țintă) și diacronică (urmărind intervențiile realizate de același traducător asupra propriului text, la intervale de timp diferite). Demersul de analiză lingvistică a traducerii unui text filozofic ni s-a părut util nu doar studiului nostru, ci și viitorilor eventuali traducători ai Aforismelor, a căror intenție ar putea fi aceea de a adapta discursul versiunii românești a lui Titu Maiorescu la limba română contemporană, ținînd seama de evoluția evidentă a acesteia și, mai ales, a componentei sale de limbaj filozofic.

Linkuri

 • Text complet (în română; 17 p., 202 KB)
 • O referință și o citare în BDD
 • Formate de citare
  Text:Vârlan, C. (2016). Dificultăți de traducere în limba română a Aforismelor lui Arthur Schopenhauer. O analiză contrastiv-diacronică (I), Diacronia 3 (12 februarie), A35 (1–17), https://doi.org/10.17684/i3A35ro
  BibTeX:@ARTICLE{varlan2016,
   author = {Cecilia-Iuliana Vârlan},
   title = {Dificultăți de traducere în limba română a Aforismelor lui Arthur Schopenhauer. O analiză contrastiv-diacronică (I)},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2016},
   month = {februarie},
   number = {3},
   eid = {A35},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i3A35ro},
   pages = "(1–17)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/3/A35/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2016 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 2075 / 2122 / 4197

 • Descărcări (text complet): 2872 / 2080 / 4952