Diacronia 3, 12 februarie, 2016ISSN: 2393-1140


Editorial

Pentru o istorie a punctuației românești

Adina Chirilă

Publicat online la: 12 februarie 2016

ro
en
Articol

Poemele homerice în veșminte românești. O analiză diacronică (II)

Petre Gheorghe Bârlea

Publicat online la: 12 februarie 2016

ro
en
Articol

Dificultăți de traducere în limba română a Aforismelor lui Arthur Schopenhauer. O analiză contrastiv-diacronică (I)

Cecilia-Iuliana Vârlan

Publicat online la: 12 februarie 2016

ro
en
Articol

Modele culturale de standardizare lingvistică

Dirk Geeraerts

Publicat online la: 12 februarie 2016

ro
en
Articol

O analiză semantică a vocii duale într-un stil literar

Ștefan Oltean

Publicat online la: 12 februarie 2016

ro
en
Articol

Traducerea: între ce se poate traduce și ce trebuie tradus

Magda Jeanrenaud

Publicat online la: 12 februarie 2016

ro
en
Articol

Scrisul epistolar românesc: o perspectivă cultural-retorică (I)

Ioan Milică, Gabriela-Iuliana Morcov

Publicat online la: 12 februarie 2016

ro
en
Articol

Despre adaptarea grafică a numelor proprii din prima traducere a Septuagintei în limba română (Ms. 45)

Ana-Maria Gînsac

Publicat online la: 12 februarie 2016

ro
en
Articol

Poate fi corectată atestarea lui copt, –ă (1887, DLR), pe baza CL 1699?

Adina Chirilă

Publicat online la: 12 februarie 2016

ro
en
Articol

Aspecte ale coordonării prin joncțiune în limba română veche

Ștefan Găitănaru

Publicat online la: 12 februarie 2016

ro
en
Recenzie

Martin-Dietrich Glessgen, Lingvistică romanică. Domenii și metode în lingvistica franceză și romanică, Cuvînt înainte și traducere de Alexandru Gafton, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2014, 652 p.

Cosmin Căprioară

Publicat online la: 5 octombrie 2015

ro
en
Recenzie

Dumitru Loșonți, Certitudini și ipoteze etimologice, Editura Academiei Române, București, 2007, 187 p.

Dinu Moscal

Publicat online la: 7 decembrie 2015

ro
en
Recenzie

Mădălina Bălășescu, Mass-media: reprezentări sociale și stereotipuri. Societate, democrație, rol social, Editura Tritonic, București, 284 p.

Armanda Ramona Stroia

Publicat online la: 15 august 2015

ro
en
Recenzie

Ion Mării, Harta lexicală semantică, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2002, 189 p.

Dinu Moscal

Publicat online la: 7 decembrie 2015

ro
en
Recenzie

Frieda Edelstein, Carmen Fenechiu & Dana LaCourse Munteanu, Sintaxă latină. I. Sintaxa cazurilor, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, 166 p.; II. Sintaxa modurilor, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2014, 218 p.

Maria Aldea

Publicat online la: 17 decembrie 2015

ro
en
Restituiri

Influența lui Darwin asupra filosofiei

John Dewey

Publicat online la: 12 februarie 2016

ro
en