Cecilia-Iuliana Vârlan

CECILIA-IULIANA VÂRLAN este asistent universitar la Facultatea de Litere a Universităţii Ovidius din Constanţa. Şi-a susţinut doctoratul în cadrul aceleiaşi universităţi, în domeniul Filologie. Domeniile sale de cercetare includ metodica şi didactica predării limbilor străine, lingvistică germană, traductologie. A publicat o serie de articole în reviste ştiinţifice de specialitate, care reflectă interesul său pentru aceste domenii. În prezent, activitatea sa didactică se concretizează în seminarii şi cursuri practice de Limba şi literatura germană, precum şi în seminarii de comunicare şi limbaje de specialitate (germană şi engleză) în domeniile Arte şi Medicină, pentru studenţii Universităţii Ovidius din Constanţa.

Texte publicate în „Diacronia”

ArticolDiacronia 4, 1 august, 2016, A52
Dificultăți de traducere în limba română a Aforismelor lui Arthur Schopenhauer. O analiză contrastiv-diacronică (II)

ArticolDiacronia 3, 12 februarie, 2016, A35
Dificultăți de traducere în limba română a Aforismelor lui Arthur Schopenhauer. O analiză contrastiv-diacronică (I)

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)