Editorial
Diacronia 1, 13 ianuarie, 2015, art. A1 (p. 1–12)https://doi.org/10.17684/i1A1ro

Esențialitatea diacroniei

Francisc Gafton

Afiliații

Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Bd. Carol I 11, 700506 Iași, România

Istoric

Primit: 21 decembrie 2014
Publicat: 13 ianuarie 2015

Cuvinte-cheie

organism
evoluție
diacronie
sincronie

Motto

„Teoria selecției naturale trebuie acceptată nu pur și simplu ca o lege biologică, ci ca un principiu al lumii naturale, care își găsește aplicarea adecvată în toate științele vieții și ale minții.” (James Mark Baldwin)

Rezumat

Entitățile naturale primare—plantele și animalele—sau derivate—societatea, limba și cultura—apar prin anevoios travaliu diacronic, au a răspunde unor nevoi dezvoltate diacronic, există și funcționează diacronic. Cu toate acestea, prin instrumentele sale, omul poate doar percepe și surprinde fragmentul, fixîndu-l pentru o clipă prelungită, motiv obiectiv pentru care el segmentează realitatea spațio-temporală în conformitate cu propriile proporții și capacități. Aceasta însă nu se poate supune segregării nefirești a unuia dintre produsele și elementele ei, pe deplin neputînd fi înțeleasă decît așa cum există ea, ca întreg. După completarea parcursului sincronic, cea care poate oferi cuprinderea și înțelegerea întregului care devine este calea metodei diacronice.

Linkuri

 • Text complet (în română; 12 p., 128 KB)
 • 10 referințe și o citare în BDD
 • Formate de citare
  Text:Gafton, F. (2015). Esențialitatea diacroniei, Diacronia 1 (13 ianuarie), A1 (1–12), https://doi.org/10.17684/i1A1ro
  BibTeX:@ARTICLE{gafton2015,
   author = {Francisc Gafton},
   title = {Esențialitatea diacroniei},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2015},
   month = {ianuarie},
   number = {1},
   eid = {A1},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i1A1ro},
   pages = "(1–12)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/1/A1/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2015 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 2742 / 2634 / 5376

 • Descărcări (text complet): 2581 / 2550 / 5131