Francisc Gafton

Francisc Gafton

Francisc Gafton (17 iulie, 1966) – elev  al Profesorului Vasile Arvinte.

Lingvist și filolog evoluţionist, de orientare neolamarckiană, cu o concepţie naturalistă humeeană asupra realităţii și adept al metodei baconiene, în știință.

Autor al unor studii care încearcă să înțeleagă dinamicile limbii, gîndirii, societăţii şi evoluţia relaţiilor dintre acestea; autor de ediţii de texte vechi româneşti; traducător şi comentator al unor lucrări de lingvistică diacronică, istorie a creştinismului, evoluţionismului şi mentalităţilor.

Texte publicate în „Diacronia”

EditorialDiacronia 15, 26 septembrie, 2022, A203
„Diacronia”

EditorialDiacronia 14, 12 decembrie, 2021, A187
Considerații sintetice asupra originii și apariției limbajului uman

MementoDiacronia 14, 12 decembrie, 2021
Memento: Johannes Kepler

MementoDiacronia 13, 13 iunie, 2021
Memento: James Clerk Maxwell

EditorialDiacronia 12, 27 decembrie, 2020, A167
Haosul hazardului sau cosmosul determinismului?

MementoDiacronia 12, 27 decembrie, 2020
Memento: Thomas Hobbes

ArticolDiacronia 10, 7 noiembrie, 2019, A147
Evoluționismul Parabolelor

RecenzieDiacronia 9, 7 mai, 2019, A139
Ioan Piuariu-Molnar, Deutsch-Walachische Sprachlehre, Gramatică germano-română, Viena, 1788, vol. I (605 p.), vol. II (559 p.), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2018.

EditorialDiacronia 9, 7 mai, 2019, A129
Ideologia neodarwinistă

EditorialDiacronia 7, 27 aprilie, 2018, A97
Aparenta contrarietate

MementoDiacronia 7, 27 aprilie, 2018
Memento: Herbert Spencer

MementoDiacronia 7, 27 aprilie, 2018
Memento: Sir Francis Bacon

RecenzieDiacronia 6, 30 septembrie, 2017, A94
Lucia Wald, Progresul în limbă. Scurtă istorie a limbajului. Ediția a II‑a, revăzută. Text îngrijit, notă asupra ediției și prefață de Petre Gheorghe Bârlea, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2017, 346 p.

MementoDiacronia 5, 23 martie, 2017
Memento: Pierre-Simon Laplace

ArticolDiacronia 4, 1 august, 2016, A50
Considerații asupra teoriei bazei de articulație (I)

EditorialDiacronia 4, 1 august, 2016, A49
Știința și mizele autorității

MementoDiacronia 4, 1 august, 2016
Memento: Jean-Baptiste Lamarck

MementoDiacronia 3, 12 februarie, 2016
Memento: Charles Darwin

EditorialDiacronia 2, 17 iulie, 2015, A17
Organicitatea științei

MementoDiacronia 2, 17 iulie, 2015
Memento: Georges Lemaître

EditorialDiacronia 1, 13 ianuarie, 2015, A1
Esențialitatea diacroniei

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)