Diacronia 1, 13 ianuarie, 2015ISSN: 2393-1140


Editorial

Esențialitatea diacroniei

Francisc Gafton

Publicat online la: 13 ianuarie 2015

ro
en
Articol

Note despre redarea unui pasaj evanghelic controversat în limba română (Mt, 19, 24)

Adina Chirilă

Publicat online la: 13 ianuarie 2015

ro
en
Articol

Există trăsături slavone în sintaxa limbii române? Două studii de caz

Adina Dragomirescu

Publicat online la: 13 ianuarie 2015

ro
en
Articol

Modalități lingvistice de adresare convenționale vs neconvenționale. (Formule de salut vechi și noi în limba română)

Daiana Felecan

Publicat online la: 13 ianuarie 2015

ro
en
Articol

Evoluția gradației adjectivale și adverbiale în limba română

Ștefan Găitănaru

Publicat online la: 13 ianuarie 2015

ro
en
Articol

Corpusurile paralele. O modalitate de cercetare în timp real a schimbării lingvistice în curs de realizare

Christian Mair

Publicat online la: 13 ianuarie 2015

ro
en
Articol

Funcțiile stilului în retorica creștină a Sf. Augustin

Ioan Milică

Publicat online la: 13 ianuarie 2015

ro
en
Articol

Semnificația ca reflex al contactelor lingvistice

Enikő Pál

Publicat online la: 13 ianuarie 2015

ro
en
Articol

Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor (1816). Considerații asupra gloselor

Liliana Soare

Publicat online la: 13 ianuarie 2015

ro
en
Articol

Pentru o istorie comparată a Alsaciei și a Transilvaniei

Valentin Trifescu

Publicat online la: 13 ianuarie 2015

ro
en
Recenzie

Adrian Chircu–Buftea, Précis de morphologie romane, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2011, 184 p.

Anda Bratu

Publicat online la: 13 ianuarie 2015

ro
en
Recenzie

Ionel Apostolatu, Analogia – factor de organizare lexico-gramaticală. Cu privire la limba română, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2013, 389 p.

Adrian Chircu

Publicat online la: 13 ianuarie 2015

ro
en
Recenzie

Mircea Ciubotaru, Cercetări de onomastică. Metodă și etimologie, Editura Demiurg Plus, Iași, 2013, 430 p.

Dinu Moscal

Publicat online la: 13 ianuarie 2015

ro
en
Recenzie

Nicolae Saramandu & Manuela Nevaci, Sinteze de dialectologie română, Editura Universitară, București, 2013, 232 p.

Dinu Moscal

Publicat online la: 13 ianuarie 2015

ro
en
Recenzie

Perspective asupra textului și discursului religios, volum îngrijit de Ioan Milică, Emanuel Gafton și Sorin Guia, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2013, 346 p.

Enikő Pál

Publicat online la: 13 ianuarie 2015

ro
en
Restituiri

Sînt transmisibile variațiile dobîndite?

Henry Fairfield Osborn

Publicat online la: 13 ianuarie 2015

ro
en