Articol
Diacronia 9, 7 mai, 2019, art. A135 (p. 1–8)https://doi.org/10.17684/i9A135ro

Observații asupra conținutului lexical la începuturile semanticii structurale

Dinu Moscal

Afiliații

Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Str. Th. Codrescu 2, 700481 Iași, România

Istoric

Primit: 11 aprilie 2019
Acceptat: 16 aprilie 2019
Publicat: 7 mai 2019

Cuvinte-cheie

semantică
structuralism
lexicologie
cîmp lexical
diacronie

Rezumat

În contribuția de față sînt evidențiate dificultățile semnalate de cîțiva lexicologi germani din perioada de început a semanticii structurale, în demersul lor de a identifica o posibilă organizare a lexicului unei limbi. Studiile acestora, începînd cu Jost Trier, s-au axat pe analiza unor grupuri lexicale, numite „cîmpuri lexicale” (germ. Wortfelder), considerate a fi părți ale unui lexic complet organizat. Percepția lor idealistă—conform căreia întregul lexic al unei limbi are o organizare ce trebuie doar descoperită—a fost pusă în fața unor probleme majore. O observație cu relevanță la nivel general și bazată pe exemplificări concrete din lexic pune în evidență faptul că există cuvinte care nu pot fi încadrate într-un cîmp lexical. O altă observație vizează imaginea de continuum semantic a cîmpului lexical, comparat în unele lucrări cu imaginea unui mozaic. Aceste probleme sînt discutate în cadrul argumentației date de autorii din epoca respectivă, ale căror cercetări se bazau pe o analiză diacronică a lexicului. Observațiile critice din această perioadă au fost fructificate în faza a doua a teoretizării cîmpurilor lexicale.

Linkuri

 • Text complet (în română; 8 p., 122 KB)
 • 2 referințe și 0 citări în BDD
 • Formate de citare
  Text:Moscal, D. (2019). Observații asupra conținutului lexical la începuturile semanticii structurale, Diacronia 9 (7 mai), A135 (1–8), https://doi.org/10.17684/i9A135ro
  BibTeX:@ARTICLE{moscal2019,
   author = {Dinu Moscal},
   title = {Observații asupra conținutului lexical la începuturile semanticii structurale},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2019},
   month = {mai},
   number = {9},
   eid = {A135},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i9A135ro},
   pages = "(1–8)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/9/A135/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2019 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 1440 / 1250 / 2690

 • Descărcări (text complet): 1601 / 1415 / 3016