Diacronia 9, 7 mai, 2019ISSN: 2393-1140


Editorial

Ideologia neodarwinistă

Francisc Gafton, Adina Chirilă

Publicat online la: 7 mai 2019

ro
en
Articol

Despre desfacerea proprietăților din Moldova după pacea de la București (1812). Cîteva adăugiri

Petronel Zahariuc

Publicat online la: 7 mai 2019

ro
en
Articol

Structuri inferențiale în limba română veche. Condiționalul și concesivul

Ștefan Găitănaru

Publicat online la: 7 mai 2019

ro
en
Articol

Aspecte ale relevanței în discursul politic românesc

Ana Ene

Publicat online la: 7 mai 2019

ro
en
Articol

Forme și funcții ale limbajului vag în rezumate ale unor articole publicate în reviste științifice

Gabriela Cusen

Publicat online la: 7 mai 2019

ro
en
Articol

Dinamica în limbă

Valentin Dragoș Biro

Publicat online la: 7 mai 2019

ro
en
Articol

Observații asupra conținutului lexical la începuturile semanticii structurale

Dinu Moscal

Publicat online la: 7 mai 2019

ro
en
Articol

„Viața cuvintelor” în locuțiunile verbale românești cu element-cheie din limba turcă

Firdes Veli Musledin

Publicat online la: 7 mai 2019

ro
en
Articol

Traducerile în română ale legislației austriece pentru provincia Bucovina (1775–1918)

Iulia Elena Zup

Publicat online la: 7 mai 2019

ro
en
Recenzie

Elena Isabelle Tamba, Povestea unor locuri. Monografia toponimică a comunei Filipești, județul Bacău, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2018, 234 p.

Daniela Butnaru

Publicat online la: 7 mai 2019

ro
en
Recenzie

Ioan Piuariu-Molnar, Deutsch-Walachische Sprachlehre, Gramatică germano-română, Viena, 1788, vol. I (605 p.), vol. II (559 p.), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2018.

Francisc Gafton, Adina Chirilă

Publicat online la: 7 mai 2019

ro
en
Restituiri

Dovada paleontologică în favoarea transmiterii trăsăturilor dobîndite

Henry Fairfield Osborn

Publicat online la: 7 mai 2019

ro
en