Dinu Moscal

Dinu Moscal

Domenii de specializare: istoria limbii române, toponimie, semantică, lexicologie Publicaţii: Teoria câmpurilor lexicale, Logique et grammaire dans la définition du verbe copulatif.

Texte publicate în „Diacronia”

ArticolDiacronia 15, 26 septembrie, 2022, A208
Traducerea și adaptarea definițiilor lexicografice în Lexiconul slavo-român din ms. rom. 3473

RecenzieDiacronia 13, 13 iunie, 2021, A186
Thede Kahl, Peter Mario Kreuter & Christina Vogel (eds), Vergessen, verdrängt, verschwunden. Aufgegebene Kulturen, Beziehungen und Orientierungen in der Balkanromania, Frank & Timme, Berlin, 2018, 360 p

ArticolDiacronia 11, 10 iunie, 2020, A157
Variabilitatea opozițiilor sinonimice chior–orb, vechi–bătrîn, copac–pom, mal–țărm și tratamentul lor lexicografic

ArticolDiacronia 9, 7 mai, 2019, A135
Observații asupra conținutului lexical la începuturile semanticii structurale

RecenzieDiacronia 8, 7 octombrie, 2018, A123
Gheorghe Popa et al., Dicţionarul asociativ al limbii române, I, Editura Junimea, Iași, 2016, 365 p.

ArticolDiacronia 8, 7 octombrie, 2018, A116
Despre traducerea propriu-zisă a toponimelor în traduceri românești de la începutul secolului al XIX-lea

RecenzieDiacronia 7, 27 aprilie, 2018, A111
Eugeniu Coșeriu & Horst Geckeler, Orientări în semantica structurală, Traducere din limba engleză, notă preliminară, comentarii și postfață de Cristinel Munteanu, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2016, 217 p.

RecenzieDiacronia 7, 27 aprilie, 2018, A110
Adelina Emilia Mihali, Toponimie maramureșeană. Valea superioară a Vișeului, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2015, 255 p.

ArticolDiacronia 7, 27 aprilie, 2018, A104
Prima hartă a zăcămintelor de sare din România (1780). Toponimele corespondente actuale

RecenzieDiacronia 5, 23 martie, 2017, A78
Thede Kahl, Johannes Kramer & Elton Prifti (Hg.), Romanica et Balcanica. Wolfgang Dahmen zum 65. Geburtstag („Jenaer Beiträge zur Romanistik”, 7), Akademische Verlagsgemeinschaft, München, 2015, XXV + 795 p.

ArticolDiacronia 4, 1 august, 2016, A56
Toponimul Dorna. Probleme de etimologie și de interferență lingvistică

RecenzieDiacronia 3, 12 februarie, 2016, A46
Ion Mării, Harta lexicală semantică, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2002, 189 p.

RecenzieDiacronia 3, 12 februarie, 2016, A44
Dumitru Loșonți, Certitudini și ipoteze etimologice, Editura Academiei Române, București, 2007, 187 p.

ArticolDiacronia 2, 17 iulie, 2015, A26
Variația diacronică și cîmpul lexical. Implicaţii teoretice și practice

RecenzieDiacronia 1, 13 ianuarie, 2015, A14
Nicolae Saramandu & Manuela Nevaci, Sinteze de dialectologie română, Editura Universitară, București, 2013, 232 p.

RecenzieDiacronia 1, 13 ianuarie, 2015, A13
Mircea Ciubotaru, Cercetări de onomastică. Metodă și etimologie, Editura Demiurg Plus, Iași, 2013, 430 p.

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)