Dinu Moscal

Dinu Moscal

Domenii de specializare: istoria limbii române, toponimie, semantică, lexicologie Publicaţii: Teoria câmpurilor lexicale, Logique et grammaire dans la définition du verbe copulatif.

Articles published in “Diacronia”

ArticleDiacronia 15, September 26, 2022, A208
Translating and adapting the lexicographic definitions in the Slavonic–Romanian Lexicon from the Ms no 3473

Book reviewDiacronia 13, June 13, 2021, A186
Thede Kahl, Peter Mario Kreuter & Christina Vogel (eds), Vergessen, verdrängt, verschwunden. Aufgegebene Kulturen, Beziehungen und Orientierungen in der Balkanromania, Frank & Timme, Berlin, 2018, 360 p

ArticleDiacronia 11, June 10, 2020, A157
The variability of synonymic oppositions chior–orb, vechi–bătrîn, copac–pom, mal–țărm and their lexicographic treatment

ArticleDiacronia 9, May 7, 2019, A135
Observations regarding the lexical content at the beginnings of structural semantics

Book reviewDiacronia 8, October 7, 2018, A123
Gheorghe Popa et al., Dicţionarul asociativ al limbii române, I, Editura Junimea, Iași, 2016, 365 p.

ArticleDiacronia 8, October 7, 2018, A116
On the translation-proper of toponyms in Romanian translations at the beginning of the 19th century

Book reviewDiacronia 7, April 27, 2018, A111
Eugeniu Coșeriu & Horst Geckeler, Orientări în semantica structurală, Traducere din limba engleză, notă preliminară, comentarii și postfață de Cristinel Munteanu, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2016, 217 p.

Book reviewDiacronia 7, April 27, 2018, A110
Adelina Emilia Mihali, Toponimie maramureșeană. Valea superioară a Vișeului, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2015, 255 p.

ArticleDiacronia 7, April 27, 2018, A104
The first map of salt deposits in Romania (1780). Current corresponding toponyms

Book reviewDiacronia 5, March 23, 2017, A78
Thede Kahl, Johannes Kramer & Elton Prifti (Hg.), Romanica et Balcanica. Wolfgang Dahmen zum 65. Geburtstag (“Jenaer Beiträge zur Romanistik”, 7), Akademische Verlagsgemeinschaft, München, 2015, XXV + 795 p.

ArticleDiacronia 4, August 1, 2016, A56
The Dorna toponym. Etymology and linguistic interference issues

Book reviewDiacronia 3, February 12, 2016, A46
Ion Mării, Harta lexicală semantică, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2002, 189 p.

Book reviewDiacronia 3, February 12, 2016, A44
Dumitru Loșonți, Certitudini și ipoteze etimologice, Editura Academiei Române, București, 2007, 187 p.

ArticleDiacronia 2, July 17, 2015, A26
Diachronic variation and the lexical field. Theoretical and practical implications

Book reviewDiacronia 1, January 13, 2015, A14
Nicolae Saramandu & Manuela Nevaci, Sinteze de dialectologie română, Editura Universitară, București, 2013, 232 p.

Book reviewDiacronia 1, January 13, 2015, A13
Mircea Ciubotaru, Cercetări de onomastică. Metodă și etimologie, Editura Demiurg Plus, Iași, 2013, 430 p.

Other publications

“Diacronia” bibliometric database (BDD)