Partea I-a a acestui articol:
https://doi.org/10.17684/i3A35ro
Articol
Diacronia 4, 1 august, 2016, art. A52 (p. 1–18)https://doi.org/10.17684/i4A52ro

Dificultăți de traducere în limba română a Aforismelor lui Arthur Schopenhauer. O analiză contrastiv-diacronică (II)

Cecilia-Iuliana Vârlan

Afiliații

Facultatea de Litere, Universitatea „Ovidius”, Aleea Universității 1, 900472 Constanța, România

Istoric

Primit: 21 aprilie 2016
Acceptat: 27 mai 2016
Publicat: 1 august 2016

Cuvinte-cheie

traducere
diacronie
analiză comparată

Rezumat

În acest articol continuăm analiza lingvistică a versiunilor românești ale unei opere de maturitate a filosofului german Arthur Schopenhauer, Aforisme asupra înțelepciunii în viață. Vom păstra cele două direcții de cercetare, cea contrastivă (rezultată din suprapunerea textului-sursă și a textului-țintă) și cea diacronică (urmărind intervențiile realizate de același traducător asupra propriului text, la intervale de timp diferite). Vom prezenta, de asemenea, rezultatele cercetării, precum și concluziile rezultate în urma acestui demers, a cărui perspectivă lingvistică ne-a permis să urmărim, într-un mod obiectiv, maniera în care traducătorul (Titu Maiorescu) a rezolvat dificultățile de transpunere în românește ale unui text filosofic german, consemnînd atît reușitele, cît și nereușitele sale.

Demersul de analiză lingvistică a traducerii unui text filosofic ni s-a părut util nu doar studiului nostru, ci și viitorilor eventuali traducători ai Aforismelor, a căror intenție ar putea fi aceea de a adapta discursul versiunii românești a lui Titu Maiorescu la limba română contemporană, ținînd seama de evoluția evidentă a acesteia și, mai ales, a componentei sale de limbaj filosofic.

Linkuri

 • Text complet (în română; 18 p., 193 KB)
 • 2 referințe și 0 citări în BDD
 • Formate de citare
  Text:Vârlan, C. (2016). Dificultăți de traducere în limba română a Aforismelor lui Arthur Schopenhauer. O analiză contrastiv-diacronică (II), Diacronia 4 (1 august), A52 (1–18), https://doi.org/10.17684/i4A52ro
  BibTeX:@ARTICLE{varlan2016,
   author = {Cecilia-Iuliana Vârlan},
   title = {Dificultăți de traducere în limba română a Aforismelor lui Arthur Schopenhauer. O analiză contrastiv-diacronică (II)},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2016},
   month = {august},
   number = {4},
   eid = {A52},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i4A52ro},
   pages = "(1–18)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/4/A52/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2016 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 2346 / 2196 / 4542

 • Descărcări (text complet): 2881 / 2521 / 5402