Diacronia 4, 1 august, 2016ISSN: 2393-1140


Editorial

Știința și mizele autorității

Francisc Gafton

Publicat online la: 1 august 2016

ro
en
Articol

Considerații asupra teoriei bazei de articulație (I)

Enikő Pál, Francisc Gafton

Publicat online la: 1 august 2016

ro
en
Articol

Scrisul epistolar românesc: o perspectivă cultural-retorică (II)

Gabriela-Iuliana Morcov, Ioan Milică

Publicat online la: 1 august 2016

ro
en
Articol

Dificultăți de traducere în limba română a Aforismelor lui Arthur Schopenhauer. O analiză contrastiv-diacronică (II)

Cecilia-Iuliana Vârlan

Publicat online la: 1 august 2016

ro
en
Articol

Perspective și probleme ale teoriei prototipului

Dirk Geeraerts

Publicat online la: 1 august 2016

ro
en
Articol

Originea formelor verbale „nonfinite” cu flexiune: infinitiv vs supin

Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae

Publicat online la: 1 august 2016

ro
en
Articol

Observații asupra limbii lui Petru Maior în Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor (1816)

Liliana Soare

Publicat online la: 1 august 2016

ro
en
Articol

Toponimul Dorna. Probleme de etimologie și de interferență lingvistică

Dinu Moscal

Publicat online la: 1 august 2016

ro
en
Recenzie

Alexandru Philippide, Originea românilor, vol. I și II, ediția a II-a, ediție de Roxana Vieru, prefață de Carmen-Gabriela Pamfil, postfață de Alexandru Gafton, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2014/2015, 802/763 p.

Enikő Pál

Publicat online la: 15 iulie 2016

ro
en
Recenzie

Sadhana Naithani, Folklore Theory in Postwar Germany, University Press of Mississippi, Jackson, 2014, 142 p.

Ioana Repciuc

Publicat online la: 1 august 2016

ro
en
Recenzie

Ioan Dănilă, Limba română în graiul ceangăilor din Moldova, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2005, 354 p.

Enikő Pál

Publicat online la: 31 martie 2016

ro
en
Recenzie

Gustav Weigand, Armânii. Cercetări etnografice, filologice–istorice asupra așa numiților macedo-romani sau țințari de Gustav Weigand. Volumul I. Țară și oameni. Cu o ilustrație de titlu, 8 fotografii și o hartă, Editura Tracus Arte, București, 2014, 398 p.

Nistor Bardu

Publicat online la: 1 august 2016

ro
en
Recenzie

Alexandra Cuniță & Coman Lupu (ed.), Neologie, neologism. Concepte, analize, „ROMANICA” 20, Editura Universității din București, București, 2015, 100 p.

Lavinia Ienceanu

Publicat online la: 4 martie 2016

ro
en
Eseu

Un experiment transcultural

Lucian Chișu

Publicat online la: 1 august 2016

ro
en
Restituiri

Limitele selecției organice

Henry Fairfield Osborn

Publicat online la: 1 august 2016

ro
en
Restituiri

Mecanismul ereditar și căutarea factorilor necunoscuți ai evoluției

Henry Fairfield Osborn

Publicat online la: 1 august 2016

ro
en