Diacronia 4, August 1, 2016ISSN: 2393-1140


Editorial

Science and the stakes of authority

Francisc Gafton

Published online: August 1, 2016

ro
en
Article

Considerations on the theory of the basis of articulation (I)

Enikő Pál, Francisc Gafton

Published online: August 1, 2016

ro
en
Article

Romanian letter-writing: a cultural-rhetorical perspective (II)

Gabriela-Iuliana Morcov, Ioan Milică

Published online: August 1, 2016

ro
en
Article

Translation difficulties in the Romanian version of Arthur Schopenhauer’s Aphorisms. A contrastive and diachronic analysis (II)

Cecilia-Iuliana Vârlan

Published online: August 1, 2016

ro
en
Article

Prospects and problems of prototype theory

Dirk Geeraerts

Published online: August 1, 2016

ro
en
Article

On the origin of inflected “non-finite” forms: the infinitive vs the supine

Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae

Published online: August 1, 2016

ro
en
Article

Notes on Petru Maior’s language in Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor (1816)

Liliana Soare

Published online: August 1, 2016

ro
en
Article

The Dorna toponym. Etymology and linguistic interference issues

Dinu Moscal

Published online: August 1, 2016

ro
en
Book review

Alexandru Philippide, Originea românilor, vol. I și II, ediția a II-a, ediție de Roxana Vieru, prefață de Carmen-Gabriela Pamfil, postfață de Alexandru Gafton, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2014/2015, 802/763 p.

Enikő Pál

Published online: July 15, 2016

ro
en
Book review

Sadhana Naithani, Folklore Theory in Postwar Germany, University Press of Mississippi, Jackson, 2014, 142 p.

Ioana Repciuc

Published online: August 1, 2016

ro
en
Book review

Ioan Dănilă, Limba română în graiul ceangăilor din Moldova, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2005, 354 p.

Enikő Pál

Published online: March 31, 2016

ro
en
Book review

Gustav Weigand, Armânii. Cercetări etnografice, filologice–istorice asupra așa numiților macedo-romani sau țințari de Gustav Weigand. Volumul I. Țară și oameni. Cu o ilustrație de titlu, 8 fotografii și o hartă, Editura Tracus Arte, București, 2014, 398 p.

Nistor Bardu

Published online: August 1, 2016

ro
en
Book review

Alexandra Cuniță & Coman Lupu (ed.), Neologie, neologism. Concepte, analize, „ROMANICA” 20, Editura Universității din București, București, 2015, 100 p.

Lavinia Ienceanu

Published online: March 4, 2016

ro
en
Essay

A transcultural experiment

Lucian Chișu

Published online: August 1, 2016

ro
en
Lost & Found

The limits of organic selection

Henry Fairfield Osborn

Published online: August 1, 2016

ro
en
Lost & Found

The hereditary mechanism and the search for the unknown factors of evolution

Henry Fairfield Osborn

Published online: August 1, 2016

ro
en