Articol
Diacronia 7, 27 aprilie, 2018, art. A101 (p. 1–14)https://doi.org/10.17684/i7A101ro

Amprenta modelelor străine în secțiunea de morfologie a gramaticii lui Ioan Piuariu-Molnar (Deutsch-Walachische Sprachlehre, Viena, 1788)

Ana-Maria Minuț, Ion Lihaciu

Afiliații

Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Bd. Carol I 11, 700506 Iași, România

Istoric

Primit: 14 ianuarie 2018
Acceptat: 18 februarie 2018
Publicat: 27 aprilie 2018

Cuvinte-cheie

diacronie
contact lingvistic
gramatică istorică

Rezumat

Una din etapele pe care le-am parcurs în procesul de editare a gramaticii germano-române a lui Ioan Piuariu-Molnar a constat în identificarea modelelor urmate de autor. În literatura de specialitate este larg răspîndită afirmația că gramatica lui Molnar a avut ca model gramatica lui Samuil Micu și Gheorge Șincai, Elementa linguæ daco-romanæ sive valachicæ (Viena, 1780). Am constatat că, în cazul unor capitole ale gramaticii, se confirmă, în mod clar, influența acestui model. Există însă și capitole diferite de cele corespunzătoare din Elementa sau capitole care figurează doar în gramatica lui Molnar, nu și în cea a lui Micu și Șincai. Faptul se explică prin aceea că Molnar a urmat și modelul unor gramatici străine, care au avut în epocă un mare succes și o circulație intensă; este vorba de două gramatici ale limbii franceze, scrise în limba germană, cu terminologie gramaticală latinească: lucrarea lui J.R. des Pepliers, Nouvelle et parfaite grammaire royale françoise et allemande. Neue und vollständige königliche französische Grammatik, bisher unter dem Nahmen des Herrn der Pepliers vielmals herausgegeben (Leipzig, 1765, Tipografia M.G. Weidmanns Erben und Reich), respectiv gramatica lui Hilmar Curas, Erleichterte und durch lange Erfahrung verbesserte französische Grammatik (Berlin, 1759, Tipografia lui Friedrich Nicolai). În prezentul articol am relevat capitolele de morfologie în care este recognoscibilă influența gramaticilor lui Pepliers și Curas. Influența modelelor străine se reflectă în: organizarea internă a capitolelor, terminologia utilizată și corespondentele în limba germană ale cuvintelor; în privința ultimului aspect, am evidențiat, în studiul nostru, cazurile în care echivalentele germane indicate de Molnar pentru cuvintele românești sînt identice cu echivalentele germane indicate în gramatica lui Pepliers sau în cea a lui Curas pentru cuvintele din limba franceză.

Linkuri

 • Text complet (în română; 14 p., 163 KB)
 • 4 referințe și 0 citări în BDD
 • Formate de citare
  Text:Minuț, A. & Lihaciu, I. (2018). Amprenta modelelor străine în secțiunea de morfologie a gramaticii lui Ioan Piuariu-Molnar (Deutsch-Walachische Sprachlehre, Viena, 1788), Diacronia 7 (27 aprilie), A101 (1–14), https://doi.org/10.17684/i7A101ro
  BibTeX:@ARTICLE{minut2018,
   author = {Ana-Maria Minuț, Ion Lihaciu},
   title = {Amprenta modelelor străine în secțiunea de morfologie a gramaticii lui Ioan Piuariu-Molnar (Deutsch-Walachische Sprachlehre, Viena, 1788)},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2018},
   month = {aprilie},
   number = {7},
   eid = {A101},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i7A101ro},
   pages = "(1–14)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/7/A101/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2018 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 1473 / 1462 / 2935

 • Descărcări (text complet): 1713 / 1481 / 3194