Diacronia 7, 27 aprilie, 2018ISSN: 2393-1140


Editorial

Aparenta contrarietate

Francisc Gafton

Publicat online la: 27 aprilie 2018

ro
en
Articol

O perspectivă asupra lexicului comun latinei clasice și latinei vulgare

George Bogdan Țâra

Publicat online la: 27 aprilie 2018

ro
en
Articol

Parcursul diacronic al formelor de viitor din limba franceză din prisma teoriei regramatizării

Cecilia-Mihaela Popescu

Publicat online la: 27 aprilie 2018

ro
en
Articol

Cum se traduce ‘rușinea’. Abordare traductologică (II)

Magda Jeanrenaud

Publicat online la: 30 noiembrie 2017

ro
en
Articol

Amprenta modelelor străine în secțiunea de morfologie a gramaticii lui Ioan Piuariu-Molnar (Deutsch-Walachische Sprachlehre, Viena, 1788)

Ana-Maria Minuț, Ion Lihaciu

Publicat online la: 27 aprilie 2018

ro
en
Articol

Din istoricul pronumelui nehotărît altcineva. Contribuții gramaticale

Adrian Chircu

Publicat online la: 27 aprilie 2018

ro
en
Articol

Adaptarea formală a toponimelor în traduceri românești cu original german din perioada 1780–1830

Ana-Maria Gînsac, Mădălina Ungureanu

Publicat online la: 27 aprilie 2018

ro
en
Articol

Prima hartă a zăcămintelor de sare din România (1780). Toponimele corespondente actuale

Dinu Moscal

Publicat online la: 30 noiembrie 2017

ro
en
Articol

„Au greșit” în Iv, 4, 11; de ce nu și în Pv, 30, 30? Implicit, despre limite filologice și acceptarea lor

Adina Chirilă

Publicat online la: 27 aprilie 2018

ro
en
Articol

Sisteme ortografice și identitate lingvistică la comunitatea românofonă din estul Serbiei

Monica Huțanu, Annemarie Sorescu-Marinković

Publicat online la: 30 noiembrie 2017

ro
en
Recenzie

Jean-Louis Dessalles, Către originile limbajului. O istorie naturală a vorbirii. Traducere de Alexandru Gafton. Prefață de Alexandru Gafton și Ioan Milică, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2017, 589 p.

Adina Chirilă

Publicat online la: 27 aprilie 2018

ro
en
Recenzie

Magda Jeanrenaud, Despre etica traducerii. Exerciții practice, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2017, 208 p.

Gabriela-Iuliana Morcov

Publicat online la: 27 aprilie 2018

ro
en
Recenzie

Georgiana Lungu-Badea, Idei și metaidei traductive românești (secolele XVI–XXI), Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2015, 335 p.

Iulia Cosma

Publicat online la: 27 aprilie 2018

ro
en
Recenzie

Adelina Emilia Mihali, Toponimie maramureșeană. Valea superioară a Vișeului, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2015, 255 p.

Dinu Moscal

Publicat online la: 27 aprilie 2018

ro
en
Recenzie

Eugeniu Coșeriu & Horst Geckeler, Orientări în semantica structurală, Traducere din limba engleză, notă preliminară, comentarii și postfață de Cristinel Munteanu, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2016, 217 p.

Dinu Moscal

Publicat online la: 27 aprilie 2018

ro
en
Restituiri

Un nou factor al evoluției

James Mark Baldwin

Publicat online la: 27 aprilie 2017

ro
en