Articol
Diacronia 12, 27 decembrie, 2020, art. A170 (p. 1–12)https://doi.org/10.17684/i12A170ro

Diacronia construcției cu complement intern în română și maghiară

Imola-Ágnes Farkas

Afiliații

Facultatea de Litere, Universitatea „Babeș–Bolyai”, Str. Horea 31, 400202 Cluj-Napoca, România

Istoric

Primit: 12 noiembrie 2020
Acceptat: 4 decembrie 2020
Publicat: 27 decembrie 2020

Cuvinte-cheie

diacronie
construcție cu complement intern
română
maghiară

Rezumat

Bazîndu-se pe observația în general validă în majoritatea limbilor potrivit căreia construcțiile cu complement intern sînt deseori supuse variației diacronice, această lucrare prezintă o analiză a istoriei schimbărilor diacronice în construcțiile cu complement intern în două limbi neînrudite tipologic. Vom demonstra că, deși din stadiul actual al limbilor română și maghiară lipsește construcția (aspectuală) canonică cu complement intern ilustrată în to sleep a sound sleep ‘a dormi un somn profund’, această structură există în ambele limbi dar fie într-un stadiu mai vechi al limbii (cazul românei), fie în stadiul actual al limbii, ca rezultat al unei creșteri vizibile spre perioada modernă, dar complementul intern este exprimat printr-un pseudo-obiect (cazul maghiarei). Prin urmare, schimbarea diacronică în aceste construcții ale acestor limbi se produce în două direcții diferite.

Linkuri

 • Text complet (în română; 12 p., 195 KB)
 • 14 referințe și 0 citări în BDD
 • Formate de citare
  Text:Farkas, I. (2020). Diacronia construcției cu complement intern în română și maghiară, Diacronia 12 (27 decembrie), A170 (1–12), https://doi.org/10.17684/i12A170ro
  BibTeX:@ARTICLE{farkas2020,
   author = {Imola-Ágnes Farkas},
   title = {Diacronia construcției cu complement intern în română și maghiară},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2020},
   month = {decembrie},
   number = {12},
   eid = {A170},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i12A170ro},
   pages = "(1–12)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/12/A170/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2020 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 874 / 690 / 1564

 • Descărcări (text complet): 1095 / 1090 / 2185