Articol
Diacronia 11, 10 iunie, 2020, art. A157 (p. 1–10)https://doi.org/10.17684/i11A157ro

Variabilitatea opozițiilor sinonimice chior–orb, vechi–bătrîn, copac–pom, mal–țărm și tratamentul lor lexicografic

Dinu Moscal

Afiliații

Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Str. Th. Codrescu 2, 700481 Iași, România

Istoric

Primit: 2 mai 2020
Acceptat: 4 mai 2020
Publicat: 10 iunie 2020

Cuvinte-cheie

sinonime
opoziție
variație
diacronie
sincronie
lexicografie

Rezumat

Analiza cîtorva opoziții sinonimice în limba română are ca scop ilustrarea variației lor în plan diacronic și în plan diatopic, a raportului dintre aceste două planuri, precum și a modului în care aceste realități lingvistice sînt tratate la nivel lexicografic, în special în dicționarele de sinonime. Dicționarele de sinonime elaborate în perioada contemporană nu acordă suficientă atenție raportului dintre sinonime, articolele lexicografice constînd, în principiu, din ordonarea sinonimelor cuvîntului titlu pe baza sensurilor, în unele cazuri cu adăugarea de exemple. Această metodă „cumulativă” este favorizată și de definiția insuficient de clară a raportului de sinonimie. Astfel, în urma analizei a patru perechi de sinonime din vocabularul de bază al limbii române, se constată existența unei abordări aproximative și uneori complet neadecvate a opozițiilor sinonimice în două dicționare de sinonime reprezentative ale limbii române. Organizarea articolelor lexicografice din aceste dicționare indică adesea o cunoaștere insuficientă a istoriei cuvintelor și a reflectării acesteia ca variație la nivel dialectal. Metoda exemplificării este un alt aspect negativ al celor două dicționare, deoarece autorii construiesc în mod intenționat exemple irelevante pentru identificarea diferențelor dintre sinonime.

Linkuri

 • Text complet (în română; 10 p., 162 KB)
 • 8 referințe și 0 citări în BDD
 • Formate de citare
  Text:Moscal, D. (2020). Variabilitatea opozițiilor sinonimice chior–orb, vechi–bătrîn, copac–pom, mal–țărm și tratamentul lor lexicografic, Diacronia 11 (10 iunie), A157 (1–10), https://doi.org/10.17684/i11A157ro
  BibTeX:@ARTICLE{moscal2020,
   author = {Dinu Moscal},
   title = {Variabilitatea opozițiilor sinonimice chior–orb, vechi–bătrîn, copac–pom, mal–țărm și tratamentul lor lexicografic},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2020},
   month = {iunie},
   number = {11},
   eid = {A157},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i11A157ro},
   pages = "(1–10)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/11/A157/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2020 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 1042 / 823 / 1865

 • Descărcări (text complet): 1584 / 1261 / 2845