Diacronia 11, 10 iunie, 2020ISSN: 2393-1140


Editorial

Biblioteca naturii: realitate și metaforă în clasificarea botanică

Ioan Milică

Publicat online la: 10 iunie 2020

ro
en
Articol

Formă, semnificație și referință în limba naturală. O dare de seamă fenomenologică asupra numelor proprii

Klaas Willems

Publicat online la: 10 iunie 2020

ro
en
Articol

Variabilitatea opozițiilor sinonimice chior–orb, vechi–bătrîn, copac–pom, mal–țărm și tratamentul lor lexicografic

Dinu Moscal

Publicat online la: 10 iunie 2020

ro
en
Articol

Despre tratamentul neologismelor în DELR. Corijări și completări etimologice

Ion Giurgea, Cristian Moroianu, Monica Vasileanu

Publicat online la: 10 iunie 2020

ro
en
Articol

Filipeni, 3, 8 în limba română: un caz de primat al normei

Adina Chirilă

Publicat online la: 10 iunie 2020

ro
en
Articol

Popularizarea relativității lingvistice

Spiros A. Moschonas

Publicat online la: 10 iunie 2020

ro
en
Articol

Transferul din limba maternă în învățarea limbilor străine, cauză a greșelilor din traduceri

Cristina Silvia Vâlcea

Publicat online la: 10 iunie 2020

ro
en
Articol

Modernizarea limbii române literare în concepția lui G. Ivănescu

Cătălin Nicolau

Publicat online la: 10 iunie 2020

ro
en
Articol

Despre Arhiva veche a Tribunalului județului Lăpușna și despre cele 2345 de documente ale sale din secolele XV–XIX

Petronel Zahariuc

Publicat online la: 10 iunie 2020

ro
en
Eseu

Biserica Ortodoxă Română și învățămîntul universitar: între libertate academică și constrîngere

Oliviu Felecan

Publicat online la: 10 iunie 2020

ro
en
Recenzie

Marcela Alina Fărcașiu, Language in the Courtroom: A Comparative Study of American and Romanian Criminal Trials, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2015, 302 p.

Claudia Elena Stoian

Publicat online la: 10 iunie 2020

ro
en
Restituiri

Transmiterea trăsăturilor dobîndite

Max Morse

Publicat online la: 10 iunie 2020

ro
en