Articol
Diacronia 4, 1 august, 2016, art. A56 (p. 1–13)https://doi.org/10.17684/i4A56ro

Toponimul Dorna. Probleme de etimologie și de interferență lingvistică

Dinu Moscal

Afiliații

 • Departamentul de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Str. Lascăr Catargi 54, 700107 Iași, România
 • Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Str. Th. Codrescu 2, 700481 Iași, România

Istoric

Primit: 14 iunie 2016
Acceptat: 21 iunie 2016
Publicat: 1 august 2016

Cuvinte-cheie

toponimie
etimologie
contact lingvistic
diacronie

Rezumat

Stabilirea unei etimologii toponimice presupune identificarea modului în care faptele de limbă legate de nume se raportează la realitatea desemnată și la contextul socio-geografic al acesteia. Studiul toponimului Dorna este un caz ce demonstrează că există situații în care cunoașterea realității extralingvistice în plan diacronic devine un argument pentru valabilitatea unei interpretări lingvistice. Analiza toponimelor omonime, a derivatelor și a sintagmelor care conțin acest toponim în raport cu realitatea desemnată și istoricul acesteia indică seriile de toponime cu istoric similar, în cazul de față fiind vorba despre cele cu origine descriptivă și cele cu origine personală. Analiza cîmpului toponimic al hidronimului Dorna (numele afluentului drept principal al Bistriței) pune în evidență schimbările de la nivelul nomenclaturii românești după contactul cu limba germană, prin intrarea sub administrația austriacă în perioada 1774–1918 a aproape întregului ansamblu socio-geografic corespondent acestui cîmp toponimic.

Linkuri

 • Text complet (în română; 13 p., 206 KB)
 • 8 referințe și 0 citări în BDD
 • Formate de citare
  Text:Moscal, D. (2016). Toponimul Dorna. Probleme de etimologie și de interferență lingvistică, Diacronia 4 (1 august), A56 (1–13), https://doi.org/10.17684/i4A56ro
  BibTeX:@ARTICLE{moscal2016,
   author = {Dinu Moscal},
   title = {Toponimul Dorna. Probleme de etimologie și de interferență lingvistică},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2016},
   month = {august},
   number = {4},
   eid = {A56},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i4A56ro},
   pages = "(1–13)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/4/A56/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2016 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 2582 / 2283 / 4865

 • Descărcări (text complet): 4067 / 2474 / 6541