Partea a II-a a acestui articol:
https://doi.org/10.17684/i3A34ro
Articol
Diacronia 2, 17 iulie, 2015, art. A18 (p. 1–13)https://doi.org/10.17684/i2A18ro

Poemele homerice în veșminte românești. O analiză diacronică (I)

Petre Gheorghe Bârlea

Afiliații

Facultatea de Litere, Universitatea „Ovidius”, Aleea Universității 1, 900472 Constanța, România

Istoric

Primit: 14 martie 2015
Acceptat: 22 martie 2015
Publicat: 17 iulie 2015

Cuvinte-cheie

traducere
contact lingvistic
diacronie
filologie
limbă literară

Rezumat

Lucrarea pe care o propunem vizează istoria traducerilor românești ale poemelor homerice, din perspectiva evoluției limbii române literare. Pornim de la premisa că orice asemenea traducere reprezintă o probă de virtuozitate nu numai pentru traducătorul în cauză, ci și pentru limba și cultura modernă respectivă, așa încît este interesant de studiat modul în care dezvoltarea exegezei homerice și a teoriilor traductologice se manifestă în paralel cu etapele evoluției limbilor moderne. Grila de analiză va include, așadar, principii, metode și instrumente de lucru ale domeniilor amintite aici (istoria limbii, traductologie), dar și elemente împrumutate din gramatica constrastiv-tipologică, din filologie, în sensul restrîns al conceptului, din teoria mentalităților, istoria culturală ș.a. Demersul nostru evidențiază faptul că evoluția istorică a actului traducerii este marcată, în mod firesc, de personalitatea traducătorului (opțiuni teoretice, ideologice, pe lîngă competențe lingvistice, har poetic etc.), dar și de contextul cultural al epocii și al spațiului respectiv. Pentru cultura română, cel puțin, putem constata că, în ansamblu, versiunea cea mai recentă este și cea mai reușită.

Linkuri

 • Text complet (în română; 13 p., 177 KB)
 • 2 referințe și 3 citări în BDD
 • Formate de citare
  Text:Bârlea, P. Gh. (2015). Poemele homerice în veșminte românești. O analiză diacronică (I), Diacronia 2 (17 iulie), A18 (1–13), https://doi.org/10.17684/i2A18ro
  BibTeX:@ARTICLE{gheorghe barlea2015,
   author = {Petre Gheorghe Bârlea},
   title = {Poemele homerice în veșminte românești. O analiză diacronică (I)},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2015},
   month = {iulie},
   number = {2},
   eid = {A18},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i2A18ro},
   pages = "(1–13)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/2/A18/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2015 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 2271 / 2287 / 4558

 • Descărcări (text complet): 3497 / 2512 / 6009