Petre Gheorghe Bârlea

Petre Gheorghe Bârlea

Petre Gheorghe Bârlea – Absolvent al facultăţilor de filologie clasică şi filologie modernă din Bucureşti, doctor în lingvistică generală şi comparată/lingvistică indo-europeană la aceeaşi universitate (Coord.: Prof. dr. Lucia Wald). Titular al Departamentului de Filologie Română, Limbi Clasice şi Balcanice din cadrul Universităţii “Ovidius” Constanţa, a desfăşurat activităţi didactice la universităţi din Praga, Paris, Viena, Ciudad Real, Cleveland.

Cărţile publicate reflectă o parte din preocupările curente: Contraria Latina – Contraria Romanica, 1999; Introducere în studiul latinei creştine, 2000; Peithous Demiourgos. Retorica greco-latină, 2004; Ana cea Bună. Lingvistică şi mitologie, 2007; Limba poveştilor populare româneşti, 2008; Multilingvism şi interculturalitate, 2010 ş.a.

Coordonatorul unui Dicţionar de locuri imaginare..., 2006; 2009. Traduceri: A. Schopenhauer, Dialectica eristică sau Arta de a avea întotdeauna dreptate, 2010. Texte editate: E. Lovinescu, O privire asupra clasicismului, 2012 ş.a. Director-fondator al revistei Diversité et Identité Culturelle en Europe (DICE), 2004 - .

Texte publicate în „Diacronia”

ArticolDiacronia 3, 12 februarie, 2016, A34
Poemele homerice în veșminte românești. O analiză diacronică (II)

ArticolDiacronia 2, 17 iulie, 2015, A18
Poemele homerice în veșminte românești. O analiză diacronică (I)

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)