Petre Gheorghe Bârlea

Petre Gheorghe Bârlea

Petre Gheorghe Bârlea – Absolvent al facultăţilor de filologie clasică şi filologie modernă din Bucureşti, doctor în lingvistică generală şi comparată/lingvistică indo-europeană la aceeaşi universitate (Coord.: Prof. dr. Lucia Wald). Titular al Departamentului de Filologie Română, Limbi Clasice şi Balcanice din cadrul Universităţii “Ovidius” Constanţa, a desfăşurat activităţi didactice la universităţi din Praga, Paris, Viena, Ciudad Real, Cleveland.

Cărţile publicate reflectă o parte din preocupările curente: Contraria Latina – Contraria Romanica, 1999; Introducere în studiul latinei creştine, 2000; Peithous Demiourgos. Retorica greco-latină, 2004; Ana cea Bună. Lingvistică şi mitologie, 2007; Limba poveştilor populare româneşti, 2008; Multilingvism şi interculturalitate, 2010 ş.a.

Coordonatorul unui Dicţionar de locuri imaginare..., 2006; 2009. Traduceri: A. Schopenhauer, Dialectica eristică sau Arta de a avea întotdeauna dreptate, 2010. Texte editate: E. Lovinescu, O privire asupra clasicismului, 2012 ş.a. Director-fondator al revistei Diversité et Identité Culturelle en Europe (DICE), 2004 - .

Articles published in “Diacronia”

ArticleDiacronia 3, February 12, 2016, A34
The Homeric poems in Romanian attire. A diachronic analysis (II)

ArticleDiacronia 2, July 17, 2015, A18
The Homeric poems in Romanian attire. A diachronic analysis (I)

Other publications

“Diacronia” bibliometric database (BDD)