Diacronia 2, 17 iulie, 2015ISSN: 2393-1140


Editorial

Organicitatea științei

Francisc Gafton

Publicat online la: 17 iulie 2015

ro
en
Articol

Poemele homerice în veșminte românești. O analiză diacronică (I)

Petre Gheorghe Bârlea

Publicat online la: 17 iulie 2015

ro
en
Articol

Conceptul ‘Treime’ din Paradisul lui Dante reflectat în traducerile românești

Cristian Ungureanu

Publicat online la: 17 iulie 2015

ro
en
Articol

Cîteva reflecții cu privire la starea traductologiei românești

Magda Jeanrenaud

Publicat online la: 17 iulie 2015

ro
en
Articol

Interdependențele conduitei bilingve. Profilul psiho-sociolingvistic al bilingvismului maghiar-român

Erika-Mária Tódor

Publicat online la: 17 iulie 2015

ro
en
Articol

Inserturile și omisiunile în Catehismul calvinesc din 1648

Enikő Pál

Publicat online la: 17 iulie 2015

ro
en
Articol

Despre notele marginale din prima versiune românească integrală a Septuagintei (Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române)

Mădălina Ungureanu

Publicat online la: 17 iulie 2015

ro
en
Articol

O imagine a cărții în Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi din Țara Moldovei, I–IV, un corpus editat de I. Caproșu și E. Chiaburu

Maria Lupu

Publicat online la: 17 iulie 2015

ro
en
Articol

Spiritul critic la Alexandru I. Philippide: Un specialist român la Lipsca

Simona-Andreea Șova

Publicat online la: 17 iulie 2015

ro
en
Articol

Variația diacronică și cîmpul lexical. Implicaţii teoretice și practice

Dinu Moscal

Publicat online la: 17 iulie 2015

ro
en
Recenzie

Ioan Milică, Lumi discursive. Studii de lingvistică aplicată, Editura Junimea, Iași, 2013, 294 p.

Enikő Pál

Publicat online la: 1 martie 2015

ro
en
Recenzie

Magda Jeanrenaud, La Traduction, là où tout est pareil et rien n’est semblable, Préface de Claude Hagège, Bucarest, EST-Samuel Tastet Editeur, 2012, 346 p.

Ana-Maria Minuț

Publicat online la: 1 martie 2015

ro
en
Recenzie

Colette Moore, Quoting Speech in Early English, Cambridge University Press, Cambridge, 2014, 232 p.

Adina Chirilă

Publicat online la: 15 aprilie 2015

ro
en
Recenzie

Camelia Stan, O sintaxă diacronică a limbii române vechi, Editura Universității din București, București, 2013, 371 p.

Mihaela Gheorghe

Publicat online la: 27 iunie 2015

ro
en
Recenzie

Ion Budai-Deleanu, Opere. Țiganiada. Trei viteji. Scrieri lingvistice. Scrieri istorice. Traduceri, ediție îngrijită, cronologie, note și comentarii, glosar și repere critice de Gh. Chivu și Eugen Pavel, studiu introductiv de E. Simion, Academia Română, Editura Fundației Naționale pentru Știință și Artă, București, 2011, 1354 p.

Maricica Munteanu

Publicat online la: 1 iulie 2015

ro
en
Restituiri

Neo-lamarckism și neo-darwinism

Liberty Hyde Bailey

Publicat online la: 17 iulie 2015

ro
en