Articol
Diacronia 7, 27 aprilie, 2018, art. A105 (p. 1–9)https://doi.org/10.17684/i7A105ro

„Au greșit” în Iv, 4, 11; de ce nu și în Pv, 30, 30? Implicit, despre limite filologice și acceptarea lor

Adina Chirilă

Afiliații

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest, Bd. Vasile Pârvan 4, 300223 Timișoara, România

Istoric

Primit: 7 noiembrie 2017
Acceptat: 20 noiembrie 2017
Publicat: 27 aprilie 2018

Cuvinte-cheie

filologie
lexicologie istorică
semantică istorică
text biblic
traducere

Rezumat

Existența termenului furnicoleu (gr. μυρμηκολέων) în Iov, 4, 11, în textul biblic de tradiție ortodoxă, pe linia neabătută a LXX, a părut în răstimpuri bizară și a intrigat în suficientă măsură încît să fie abordată ca problemă textologică în cîteva articole și studii, unele dintre ele ample și bine documentate, în ultimul secol. Concluzia acestora este că ne aflăm în fața unei simple greșeli de traducere: traducătorul evreu elenizat al LXX a ratat echivalentul ebr. ַׁל ֭י ִש (layish [lah’-yish]) ‘un leu’ din secvența originară a povestirii ebraice a lui Iov, producînd în schimb un termen singular în textul sacru, obscur. Redeschizînd chestiunea, studiul de față propune, pe baza unor argumente și analogii de natură lingvistică, o altă lecțiune decît cele care au fost presupuse, îndeobște, pentru gr. μυρμηκολέων, care exclude aflarea în eroare a vechiului traducător. Mai mult decît atît însă, prin critica și rezervele pe care le formulează față de soluțiile precedente și față de raționamentele care au dus la ele, studiul reamintește de necesitatea aplicării unor judecăți și cîntăriri lucide ale argumentelor ce par a favoriza o anumită poziție într-un demers de natură filologică.

Linkuri

 • Text complet (în română; 9 p., 201 KB)
 • 10 referințe și 2 citări în BDD
 • Formate de citare
  Text:Chirilă, A. (2018). „Au greșit” în Iv, 4, 11; de ce nu și în Pv, 30, 30? Implicit, despre limite filologice și acceptarea lor, Diacronia 7 (27 aprilie), A105 (1–9), https://doi.org/10.17684/i7A105ro
  BibTeX:@ARTICLE{chirila2018,
   author = {Adina Chirilă},
   title = {„Au greșit” în Iv, 4, 11; de ce nu și în Pv, 30, 30? Implicit, despre limite filologice și acceptarea lor},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2018},
   month = {aprilie},
   number = {7},
   eid = {A105},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i7A105ro},
   pages = "(1–9)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/7/A105/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2018 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 1512 / 1560 / 3072

 • Descărcări (text complet): 1647 / 1656 / 3303