Adina Chirilă

Adina Chirilă

Adina Chirilă (n. 1978) este conferențiar la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara, Departamentul de Studii Românești. A obținut, în 2008, titlul de doctor în filologie pe baza tezei Normă și dialect în scrierile lui Antim Ivireanul. Este autoarea unor studii de filologie și lingvistică apărute în importante periodice științifice românești (LR, „Diacronia”, AUT, AUI) și coeditoare a volumului Filologie și bibliologie. Studii, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2011. Din anul 2015, este membră în colectivul de redacție al revistei „Diacronia”. Este membră a Asociației culturale „Text și discurs religios”, a German Cognitive Linguistics Association și a Répertoire des historiens de la traduction, Ottawa. Domenii de interes și cercetare: lingvistică diacronică, filologie, textologie, traductologie. Cele mai recente cărți publicate sînt Limba scrierilor lui Antim Ivireanul. Partea I. Fonetica. Morfologia, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Colecția Logos, 2013 și Carte sau lumină, Snagov, 1699, Ediție de text, Timișoara, Editura Eurostampa, 2016.

Texte publicate în „Diacronia”

ArticolDiacronia 15, 26 septembrie, 2022, A204
Observații despre uzul locuțiunii conjuncționale dar și în limba română actuală

MementoDiacronia 14, 12 decembrie, 2021
Memento: Michael S. Gazzaniga

EditorialDiacronia 13, 13 iunie, 2021, A178
Revizuire tipografică și opțiune lingvistică în Evanghelia de la Snagov, 1697

ArticolDiacronia 11, 10 iunie, 2020, A159
Filipeni, 3, 8 în limba română: un caz de primat al normei

NecrologDiacronia 10, 7 noiembrie, 2019, A154
In memoriam Vasile Frățilă (1940–2019)

ArticolDiacronia 10, 7 noiembrie, 2019, A147
Evoluționismul Parabolelor

EditorialDiacronia 10, 7 noiembrie, 2019, A141
La capătul îndepărtat al diacroniei: spirala evolutivă a apariției limbajului. O teorie

RecenzieDiacronia 9, 7 mai, 2019, A139
Ioan Piuariu-Molnar, Deutsch-Walachische Sprachlehre, Gramatică germano-română, Viena, 1788, vol. I (605 p.), vol. II (559 p.), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2018.

EditorialDiacronia 9, 7 mai, 2019, A129
Ideologia neodarwinistă

MementoDiacronia 8, 7 octombrie, 2018
Memento: Niels Bohr

RecenzieDiacronia 7, 27 aprilie, 2018, A107
Jean-Louis Dessalles, Către originile limbajului. O istorie naturală a vorbirii. Traducere de Alexandru Gafton. Prefață de Alexandru Gafton și Ioan Milică, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2017, 589 p.

ArticolDiacronia 7, 27 aprilie, 2018, A105
„Au greșit” în Iv, 4, 11; de ce nu și în Pv, 30, 30? Implicit, despre limite filologice și acceptarea lor

RecenzieDiacronia 6, 30 septembrie, 2017, A94
Lucia Wald, Progresul în limbă. Scurtă istorie a limbajului. Ediția a II‑a, revăzută. Text îngrijit, notă asupra ediției și prefață de Petre Gheorghe Bârlea, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2017, 346 p.

MementoDiacronia 6, 30 septembrie, 2017
Memento: Étienne Bonnot de Condillac

RecenzieDiacronia 5, 23 martie, 2017, A77
James Turner, Philology. 1. The Forgotten Origins of the Modern Humanities, Oxford University Press, Princeton/Oxford, 2014, xxiv p. + 550 p.

ArticolDiacronia 3, 12 februarie, 2016, A41
Poate fi corectată atestarea lui copt, –ă (1887, DLR), pe baza CL 1699?

EditorialDiacronia 3, 12 februarie, 2016, A33
Pentru o istorie a punctuației românești

RecenzieDiacronia 2, 17 iulie, 2015, A29
Colette Moore, Quoting Speech in Early English, Cambridge University Press, Cambridge, 2014, 232 p.

ArticolDiacronia 1, 13 ianuarie, 2015, A2
Note despre redarea unui pasaj evanghelic controversat în limba română (Mt, 19, 24)

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)