Adina Chirilă

Adina Chirilă

Adina Chirilă (n. 1978) este conferențiar la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara, Departamentul de Studii Românești. A obținut, în 2008, titlul de doctor în filologie pe baza tezei Normă și dialect în scrierile lui Antim Ivireanul. Este autoarea unor studii de filologie și lingvistică apărute în importante periodice științifice românești (LR, „Diacronia”, AUT, AUI) și coeditoare a volumului Filologie și bibliologie. Studii, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2011. Din anul 2015, este membră în colectivul de redacție al revistei „Diacronia”. Este membră a Asociației culturale „Text și discurs religios”, a German Cognitive Linguistics Association și a Répertoire des historiens de la traduction, Ottawa. Domenii de interes și cercetare: lingvistică diacronică, filologie, textologie, traductologie. Cele mai recente cărți publicate sînt Limba scrierilor lui Antim Ivireanul. Partea I. Fonetica. Morfologia, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Colecția Logos, 2013 și Carte sau lumină, Snagov, 1699, Ediție de text, Timișoara, Editura Eurostampa, 2016.

Articles published in “Diacronia”

ArticleDiacronia 15, September 26, 2022, A204
On the use of dar și [but also] in current Romanian

MementoDiacronia 14, December 12, 2021
https://doi.org/10.17684/m14gaz

EditorialDiacronia 13, June 13, 2021, A178
Typographical revision and language option in the Evangelium from Snagov, 1697

ArticleDiacronia 11, June 10, 2020, A159
Philippians, 3, 8 in Romanian language: a case of primacy of norm

ObituaryDiacronia 10, November 7, 2019, A154
https://doi.org/10.17684/i10A154en

ArticleDiacronia 10, November 7, 2019, A147
The evolutionism of the Parables

EditorialDiacronia 10, November 7, 2019, A141
At the far end of diachrony: the evolutive spiral of the emergence of language. A theory

Book reviewDiacronia 9, May 7, 2019, A139
Ioan Piuariu-Molnar, Deutsch-Walachische Sprachlehre, Gramatică germano-română, Viena, 1788, vol. I (605 p.), vol. II (559 p.), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2018.

EditorialDiacronia 9, May 7, 2019, A129
The Neo-Darwinian ideology

MementoDiacronia 8, October 7, 2018
https://doi.org/10.17684/m8boh

Book reviewDiacronia 7, April 27, 2018, A107
Jean-Louis Dessalles, Către originile limbajului. O istorie naturală a vorbirii. Traducere de Alexandru Gafton. Prefață de Alexandru Gafton și Ioan Milică, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2017, 589 p.

ArticleDiacronia 7, April 27, 2018, A105
They made “a mistake” in Job, 4, 11; why not also in Prov, 30, 30? Implicitly, about limits in philology and the necessity of accepting them

Book reviewDiacronia 6, September 30, 2017, A94
Lucia Wald, Progresul în limbă. Scurtă istorie a limbajului. Ediția a II-a, revăzută. Text îngrijit, notă asupra ediției și prefață de Petre Gheorghe Bârlea, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2017, 346 p.

MementoDiacronia 6, September 30, 2017
https://doi.org/10.17684/m6con

Book reviewDiacronia 5, March 23, 2017, A77
James Turner, Philology. 1. The Forgotten Origins of the Modern Humanities, Oxford University Press, Princeton/Oxford, 2014, xxiv p. + 550 p.

ArticleDiacronia 3, February 12, 2016, A41
Considering CL 1699, is there enough evidence to correct the attestation of copt, –ă (1887, DLR)?

EditorialDiacronia 3, February 12, 2016, A33
Towards a history of the Romanian punctuation

Book reviewDiacronia 2, July 17, 2015, A29
Colette Moore, Quoting Speech in Early English, Cambridge University Press, Cambridge, 2014, 232 p.

ArticleDiacronia 1, January 13, 2015, A2
Notes on the reproduction of a controversial evangelical passage in Romanian (Mt, 19, 24)

Other publications

“Diacronia” bibliometric database (BDD)