Articol
Diacronia 3, 12 februarie, 2016, art. A40 (p. 1–11)https://doi.org/10.17684/i3A40ro

Despre adaptarea grafică a numelor proprii din prima traducere a Septuagintei în limba română (Ms. 45)

Ana-Maria Gînsac

Afiliații

Departamentul de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Str. Lascăr Catargi 54, 700107 Iași, România

Istoric

Primit: 5 decembrie 2015
Acceptat: 13 decembrie 2015
Publicat: 12 februarie 2016

Cuvinte-cheie

nume proprii
traducere
adaptare formală
limba română
Septuaginta

Rezumat

Printre dificultățile cu care s-au confruntat întotdeauna traducătorii Bibliei se numără adaptarea numelor proprii din acest text în fiecare idiom. Unele nume proprii biblice au fost adaptate în limba română odată cu primele traduceri ale unor fragmente din Vechiul și din Noul Testament. Cele mai multe nume proprii biblice au fost însă adaptate pentru prima dată în limba română odată cu prima traducere românească a Septuagintei, efectuată de Nicolae Spătarul (Milescu) în a doua jumătate a secolului al XVII-lea și păstrată într-o copie manuscrisă revizuită (Ms. rom. 45) datînd din același secol. Sursa principală a acestei traduceri a fost o ediție a Septuagintei apărută la Frankfurt, în 1597. În spiritul literalismului care caracteriza traducerile Bibliei în epocă, tendința dominantă a traducătorului și a revizorilor a fost să conserve pe cît posibil forma numelor proprii din textul sursă, încercînd totodată să le integreze în grafia și în flexiunea limbii române. Pornind de la particularitățile formale ale numelor din textul-sursă, ne propunem să descriem unele aspecte și probleme legate de principiile grafice care au stat la baza transpunerii numelor proprii din sursa grecească în Ms. 45.

Linkuri

 • Text complet (în română; 11 p., 202 KB)
 • 8 referințe și o citare în BDD
 • Formate de citare
  Text:Gînsac, A. (2016). Despre adaptarea grafică a numelor proprii din prima traducere a Septuagintei în limba română (Ms. 45), Diacronia 3 (12 februarie), A40 (1–11), https://doi.org/10.17684/i3A40ro
  BibTeX:@ARTICLE{ginsac2016,
   author = {Ana-Maria Gînsac},
   title = {Despre adaptarea grafică a numelor proprii din prima traducere a Septuagintei în limba română (Ms. 45)},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2016},
   month = {februarie},
   number = {3},
   eid = {A40},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i3A40ro},
   pages = "(1–11)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/3/A40/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2016 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 2122 / 2065 / 4187

 • Descărcări (text complet): 2706 / 2509 / 5215