Ana-Maria Gînsac

Domenii de interes: filologie, istoria limbii române, onomastică, lingvistică romanică.

Experienţă profesională: (2009 - prezent) cercetător ştiinţific III la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Lucrări reprezentative:  

Autor: Teonimie românească. Concept, metodă, probleme, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Iaşi, 2013;

Coautor: Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688 (Pars IX: Paralipomenon I, Paralipomenon II, 2011; Pars X.2: Iob, 2012; Pars VIII: Regum III, Regum IV, 2014; Pars XXI: Machabaeorum I, Machabaeorum II, Machabaeorum III, 2015 etc.), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Proiecte de cercetare:

Prima traducere românească a Septuagintei, operă a lui Nicolae Milescu (Ms. 45, BAR-Cluj). Ediţie critică, studii lingvistice şi filologice, proiect CNCS, IDEI/CPE, cod 1578, 2011-2016 (director de proiect: prof. dr. Eugen Munteanu);

Practici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780-1830), proiect CNCS, tinere echipe de cercetare, cod PN-II-RU-TE-2014-4-1108, 2015-2017 (director de proiect).

Texte publicate în „Diacronia”

ArticolDiacronia 15, 26 septembrie, 2022, A208
Traducerea și adaptarea definițiilor lexicografice în Lexiconul slavo-român din ms. rom. 3473

ArticolDiacronia 14, 12 decembrie, 2021, A192
Editarea comparativă a lexicoanelor slavo-române din secolul al XVII-lea: proiectul eRomLex

ArticolDiacronia 12, 27 decembrie, 2020, A171
Influența limbilor de cultură asupra adaptării numelor străine în limba română în perioada premodernă

ArticolDiacronia 10, 7 noiembrie, 2019, A145
Numele proprii în notele marginale dintr-o traducere românească a Vechiului Testament din secolul al XVII-lea (ms. 4389 B.A.R.)

ArticolDiacronia 7, 27 aprilie, 2018, A103
Adaptarea formală a toponimelor în traduceri românești cu original german din perioada 1780–1830

ArticolDiacronia 3, 12 februarie, 2016, A40
Despre adaptarea grafică a numelor proprii din prima traducere a Septuagintei în limba română (Ms. 45)

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)