Ana-Maria Gînsac

Domenii de interes: filologie, istoria limbii române, onomastică, lingvistică romanică.

Experienţă profesională: (2009 - prezent) cercetător ştiinţific III la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Lucrări reprezentative:  

Autor: Teonimie românească. Concept, metodă, probleme, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Iaşi, 2013;

Coautor: Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688 (Pars IX: Paralipomenon I, Paralipomenon II, 2011; Pars X.2: Iob, 2012; Pars VIII: Regum III, Regum IV, 2014; Pars XXI: Machabaeorum I, Machabaeorum II, Machabaeorum III, 2015 etc.), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Proiecte de cercetare:

Prima traducere românească a Septuagintei, operă a lui Nicolae Milescu (Ms. 45, BAR-Cluj). Ediţie critică, studii lingvistice şi filologice, proiect CNCS, IDEI/CPE, cod 1578, 2011-2016 (director de proiect: prof. dr. Eugen Munteanu);

Practici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780-1830), proiect CNCS, tinere echipe de cercetare, cod PN-II-RU-TE-2014-4-1108, 2015-2017 (director de proiect).

Articles published in “Diacronia”

ArticleDiacronia 15, September 26, 2022, A208
Translating and adapting the lexicographic definitions in the Slavonic–Romanian Lexicon from the Ms no 3473

ArticleDiacronia 14, December 12, 2021, A192
Slavonic–Romanian lexicons of the 17th century and their comparative digital edition (the eRomLex project)

ArticleDiacronia 12, December 27, 2020, A171
Culture language and foreign names adaptation during the pre-modern Romanian

ArticleDiacronia 10, November 7, 2019, A145
Proper names in marginal notes to a 17th century Romanian translation of the Old Testament (ms. no. 4389 B.A.R.)

ArticleDiacronia 7, April 27, 2018, A103
The formal adaptation of toponyms in Romanian translations from German between 1780 and 1830

ArticleDiacronia 3, February 12, 2016, A40
On the graphic adaptation of proper names in the first Romanian translation of the Septuagint (Ms. 45)

Other publications

“Diacronia” bibliometric database (BDD)