Articol
Diacronia 5, 23 martie, 2017, art. A68 (p. 1–7)https://doi.org/10.17684/i5A68ro

Note despre numele proprii în traducerile românești din secolul al XVIII-lea ale Vieții lui Petru (de Antonio Catiforo)

Cristian Ungureanu

Afiliații

Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Bd. Carol I 11, 700506 Iași, România

Istoric

Primit: 21 noiembrie 2016
Acceptat: 31 decembrie 2016
Publicat: 13 ianuarie 2017

Cuvinte-cheie

traducere
onomastică
literatură veche
scriere laică

Rezumat

Vita di Pietro este o lucrare alcătuită de grecul Antonio Catiforo în limba italiană, publicată la Veneția, în 1736; o versiune a sa în limba greacă a fost publicată tot la Veneția, un an mai tîrziu, de către Alexandros Kankellarios. Lucrarea conține șase cărți și sintetizează informațiile oferite de surse referitoare la epoca și personalitatea țarului rus. În română, ea a cunoscut mai multe traduceri la jumătatea și în a doua perioadă a secolului al XVIII-lea, în toate cele trei provincii românești. Numărul mare de copii arată interesul de care s-a bucurat această lucrare în epocă.

Articolul de față prezintă cîteva particularități ale transferului numelor proprii din limba-sursă în limba-țintă. Am analizat patru tipuri de nume proprii: horonimul Moscovia și etnonimul aferent, horonime occidentale, antroponime rusești, antroponime de alte origini, urmărind felul în care traducătorii se raportează la sursă și diferențele dintre versiuni din acest punct de vedere.

Linkuri

 • Text complet (în română; 7 p., 132 KB)
 • 4 referințe și 0 citări în BDD
 • Formate de citare
  Text:Ungureanu, C. (2017). Note despre numele proprii în traducerile românești din secolul al XVIII-lea ale Vieții lui Petru (de Antonio Catiforo), Diacronia 5 (13 ianuarie), A68 (1–7), https://doi.org/10.17684/i5A68ro
  BibTeX:@ARTICLE{ungureanu2017,
   author = {Cristian Ungureanu},
   title = {Note despre numele proprii în traducerile românești din secolul al XVIII-lea ale Vieții lui Petru (de Antonio Catiforo)},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2017},
   month = {ianuarie},
   number = {5},
   eid = {A68},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i5A68ro},
   pages = "(1–7)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/5/A68/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2017 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 1904 / 1909 / 3813

 • Descărcări (text complet): 2106 / 2126 / 4232